Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Rudolf
Nazwisko: Szura
Miejsce urodzenia: Dębica
Data urodzenia: 02-11-1908
Imię ojca: Szymon
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:

Członek SD od 1946 r. (był zastępcą przewodniczącego Koła Sądowego we Wrocławiu oraz kuratorem Związku Młodzieży Demokratycznej w MK SD); absolwent Wydziału Prawa UJ w Krakowie - 1932 r.; po egzaminie sędziowskim w 1935 r. był asesorem w Sądzie Grodzkim w Tyczynie i Sanoku; od listopada 1938 do września 1944 roku podprokurator Sądu Okręgowego w Jaśle; po wkroczeniu Armii Czerwonej organizował Prokuraturę Sądu Okręgowego w Jaśle, następnie przeniesiony do Wrocławia gdzie w latach 1945-1948 był wiceprokuratorem Sądu Okręgowego, w latach 1948-1949 wiceprokuratorem Sądu Apelacyjnego; w styczniu 1949 r. przeniesiony do Kielc był wiceprokuratorem wojewódzkim i naczelnikiem Wydziału Sądowego; w latach 1955-1965 był adwokatem a następnie radcą prawnym; 1949-1965 radny WRN w Kielcach; pełnił też funkcję wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej; poseł na Sejm PRL IV, V i VI kadencji; w Sejmie VI kadencji członek Prezydium Klubu Poselskiego SD.
Źródła: Sylwetki działaczy Stronnictwa Demokratycznego Kielecczyzny (oprac.), wyd. Miejski Komitet Stronnictwa Demokratycznego, Kielce, 1989 r., s. 37; A. Rajewski, W.W. Spychalski, Nasi Przedstawiciele. Noty biograficzne posłów SD w Sejmie PRL w kadencjach V, VI, VII, Warszawa, 1980, s. 94; Jan Gierczak, Stronnictwo Demokratyczne w województwie kieleckim w latach 1945-1975, Warszawa, Wydawnictwo Epoka, 1980, s.98-101.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz WK Kielce SD 20-03-1949 11-09-1949 J. Gierczak, SD w województwie kieleckim (1945-1975), s. 98-99.
Wiceprzewodniczący WK Kielce SD 11-09-1949 1-04-1951 J. Gierczak, SD w województwie kieleckim (1945-1975), s. 99.
Przewodniczący WK Kielce SD 01-04-1951 19-10-1973 J. Gierczak, SD w województwie kieleckim (1945-1975), s. 98-101.
Członek CK Warszawa SD 1961 1973 Posłowie SD V, VI, VII kadencji Sejmu PRL, s. 94.
Członek PREZYDIUM WK Kielce SD 19-10-1973 J. Gierczak, SD w województwie kieleckim (1945-1975), s. 101.