Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Roman
Nazwisko: Oksiuta
Miejsce urodzenia: Biała Podlaska
Data urodzenia: 29-01-1961
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Daniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 26.04.1984 Krzysztof Oksiuta, wówczas student Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, został zarejestrowany przez SB z Referatu III DUSW Warszawa-Śródmieście pod numerem 40452 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Sito”. Sprawa ta dotyczyła działalności "nielegalnej drukarni" zlokalizowanej w Warszawie w mieszkaniu przy ul. Solec. Dnia 18.04.1984 w tym mieszkaniu Krzysztof Oksiuta został zatrzymany przez milicjantów, ale kilkadziesiąt minut później zbiegł - na początku próby doprowadzenia go do komisariatu MO. Ok. 8 miesięcy później SB zanotowała, iż w dniu 13.11.1984 Krzysztof Oksiuta "zgłosił się do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście" i "ujawnił się". Na mocy postanowień amnestii z dn. 22.07.1984 postępowanie wobec ww. zostało umorzone. W lipcu 1986 w ramach akcji „Brzoza” "przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą z figurantem sprawy", tj. Krzysztofem Oksiutą, który "zapewnił o nie podejmowaniu działań sprzecznych z panującym porządkiem prawnym". Prowadzenie SOR krypt. „Sito” zakończono dn. 1.08.1988 z powodu stwierdzenia "zaniechania wrogiej działalności". Dnia 11.08.1988 zgromadzone materiały przekazano do archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 9846/II, następnie je sfilmowano - sygn. 9846/2. IPN BU 0258/214 (9846/II), IPN BU 01322/3725/J (9846/2) mikrofilm.
Krzysztof Oksiuta występuje w aktach kontrolnych śledztwa Wydz. Śledczego SUSW (nr S-48/84) w sprawie "przechowywania i drukowania nielegalnych wydawnictw", tj. podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 278 § 1 kk. Materiały te, prowadzone od sierpnia 1984, dotyczą działalności "powielarni nielegalnych wydawnictw" prowadzonej m.in. przez Krzysztofa Oksiutę w Warszawie w lokalu przy ul. Solec. Dnia 14.01.1985 to śledztwo umorzono w związku ze skorzystaniem przez ww. z możliwości wynikającej z ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983 i ujawnieniem przed prokuraturą swojej działalności. IPN BU 01326/238/J (3132/3) mikrofilm.
Akta prokuratorskie z lat 1984-1985 dot. Krzysztofa Oksiuty (nr II Ds. 120/84) zawierają m. in. akta w sprawie "powielania nielegalnych wydawnictw" w Warszawie w lokalu przy ul. Solec w okresie do dn. 18.04.1984. Wynika z nich, że w dniu 13.11.1984 Krzysztof Oksiuta zgłosił się dobrowolnie do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Warszawa-Śródmieście i złożył oświadczenie, w którym "ujawnił", że w dniu 18.04.1984 w Warszawie zbiegł z budynku przy ul. Solec usiłującemu go zatrzymać funkcjonariuszowi MO. Dnia 14.01.1985 wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie umorzył śledztwo w sprawie nr II Ds. 120/84 w związku ze skorzystaniem przez K. Oksiutę z ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983. IPN BU 576/170 (II Ds. 120/84).
W dniu 11.08.1988 Krzysztof Oksiuta został objęty operacyjną kontrolą SB z Pionu III-2 DUSW Warszawa Śródmieście w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Dziennikarz” (nr rej. 49007). Tę kontrolę podjęto, ponieważ ww. „w przeszłości prowadził nielegalną działalność polegającą na przygotowaniu i druku nielegalnych wydawnictw”. Podstawą założenia KE były materiały śledcze. Dnia 5.10.1988 materiały KE krypt. „Dziennikarz” przesłano do Wydz. III SUSW, następnie dn. 16.01.1989 zostały one przejęte przez SB z Pionu III-2 RUSW Wołomin. Prowadzenie tej kontroli zakończono dn. 23.11.1989 z powodu odnotowanego „zaniechania wrogiej działalności”. W dniu 4.12.1989 zgromadzone materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 10524/II, a następnie zniszczono - za protokołem brakowania akt nr 40/085/90 z 4.01.1990. Materiały o sygn.10524/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Z akt Wydz. Śledczego SUSW Warszawa wynika, że w dniu 11.11.1988 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy Wołomin orzeczeniem nr A-1840/88 - wydanym w trybie przyspieszonym - ukarało Krzysztofa Oksiutę grzywną w wys. 35 tys. zł oraz orzekło przepadek dowodów rzeczowych za to, że: "w dniu 10.11.1988 o godz. 9.40 w Wołominie przy ul. Paplińskiego nie posiadając wymaganego zezwolenia rozpowszechniał, przez rozrzucanie wśród przechodniów, ulotki wydane przez nielegalne struktury b. NSZZ »Solidarność«". IPN BU 0367/1 t. 552 (3421/III), IPN BU 01326/1058/J (3421/3), IPN BU 526/6 (A. 1840/88).