Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Krzysztof
Nazwisko: Wasilewski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 30-03-1952
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Występuje w materiałach dot. NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych jako redaktor Biuletynu Informacyjnego NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. IPN Lu 020/638 (II/10190) t. 6
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko J. K. Wasilewskiemu oskarżonemu o to, że "dnia 15 grudnia 1981 r. w Lublinie, będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego >Solidarność<, którego działalność została zawieszona, po ogłoszeniu stanu wojennego, kontynuował działalność w tym Związku przez to, że udzielił pomocy w sporządzeniu Biuletynu Strajkowego Nr 1 Zakładowego Komitetu Strajkowego w Fabryce Samochodów Ciężarowych, opracowując jego szatę graficzną, tj. o czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym". Skazany dn. 22.06.1982 na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. IPN Lu 76/4 (IV K 553/82)
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego na podstawie postanowienia z dn. 11.01.1982 PR w Lublinie. Zwolniony dn. 17.05.1982 na podstawie nakazu SR w Lublinie z dn. 17.05.1982. IPN Lu 23/436
Materiały ewidencyjne "Wykaz osób skazanych w trybie doraźnym" oraz zapis na karcie Mkr-2: "Po 13 grudnia 1981 r. jako działacz >S< redagował i kolportował nielegalny biuletyn tej organizacji wśród robitników FSC w Lublinie. Za tę działalność po przeprowadzeniu śledztwa w dniu 22.06.1982 r. Sąd Rejonowy w Lublinie na mocy art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym skazał na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 3.000 zł na rzecz Skarbu Państwa". Zarejestrowano w Wydz. "C" dn. 17.08.182 pod nr 39. IPN Lu 0276/196 k. 188 poz. 39 oraz karta Mkr-2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 20.04.1984 jako figurant SOR krypt. "Bibliotekarz" w związku z prowadzeniem nielegalnej działalności w strukturach NSZZ "Solidarność" w FSC w Lublinie. Materiały zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. II/11510 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych