Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Stanisław
Nazwisko: Majewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 24-04-1961
Imię ojca: Krzysztof
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące osób internowanych w woj. gdańskim. Ww. po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w zajściach ulicznych, za co został internowany. Materiały dotyczące ww. złożono do archiwum pod sygn. 911/19 t. 6, następnie 24.08.1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 6 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Z B. Majewskim i 11 innymi osobami internowanymi w ZK w Iławie w dniach 28-30.12.1981 przeprowadzono rozmowy. IPN Gd 003/166 t. 14 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. B. Majewski figuruje w „Aktualnym wykazie osób internowanych w ZK w Iławie” z 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta internowanego B. Majewski internowany 17.12.1981 na mocy decyzji nr 595 z 16.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Powodem internowania było "podejmowanie działań o charakterze anarchizującym życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Decyzją nr 35/82 z 7.01.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku wobec ww. uchylono internowanie. Ww. OO. w Iławie opuścił 16.01.1981. IPN Bi 71/60 (42/42)
.