Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna Irena
Nazwisko: Ziobrowska
Nazwisko rodowe: Skrzyńska
Miejsce urodzenia: Grajewo
Data urodzenia: 16-01-1931
Imię ojca: Jan
Imię matki: Michalina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zastrzeżona [OZ] Dnia 06.10.1981 zarejestrowana w kategorii OZ. Brak możliwości ustalenia powodu zastrzeżenia. Dnia 18.01.1982 sprawę przekazano do Wydz. IV KWMO Opole, a ww. zarejestrowano pod nr. OP 27179. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Notatki służbowe z rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. W aktach "Plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego" z K. Ziobrowską z dnia 02.11.1981, notatka służbowa z rozmowy przeprowadzonej z nią w dniu 18.12.1981. IPN Wr 012/3196 t. 13 (III-2499)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęta kontrolą operacyjną w ramach KE "Róża" jako aktywna działaczka "Solidarności", członek Zarządu Regionu Śląska Opolskiego w Opolu i łączniczka Sekcji Rolnej Krajowej Komisji Porozumiewawczej. W aktach notatka służbowa o objęciu ww. dalszym rozpracowaniem w ramach SOR "Zbawiciel" w związku z utrzymywaniem ścisłego kontaktu z figurantem ww. sprawy. IPN Wr 065/1092 d. 1 (12169/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 15.04.1986 zarejestrowana pod nr. 32046 w ramach SOR o krypt. "Zbawiciel" o nr. rej. 18449, dot. innego działacza solidarnościowego. Dnia 11.02.88 przerejestrowana do SOR "Adwokaci". IPN Wr 011/1957 (II-12854)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 11.02.1988 zarejestrowana pod nr. 32046 w ramach SOR o krypt. "Adwokaci" o nr. rej. 33509 (sprawa przekwalifikowana 01.12.1987 z SOS), założonej w związku ze zorganizowaniem w dniu 30.08.1987 w mieszkaniu K. Ziobrowskiej "Ligi Obrony Praw Człowieka", przekształconej następnie w Komisję ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego, której ww. była członkiem. IPN Wr 011/1758 (12169/II); IPN Wr 065/1092 d. 2 (12169/2 mkf)