Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-02-2020 08:39

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Maria Teresa
Nazwisko: Cecuda
Nazwisko rodowe: Mróz
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 26-02-1934
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna
Znany/a też jako:
Maria Teresa Mróz-Świecimska

Maria Teresa Świecimska

Dodatkowe informacje:

Wg niektórych dokumentów, w okresie zatrudnienia w instytucjach przykrycia (1970-10.1988) pracowała dla Wydziału XVII Departamentu I MSW (k. 204, 208, 210, 211 akt osobowych). ///
Wg oceny funkcjonariusza za okres 20.12.1975-15.05.1984, oficjalnie zatrudniona na stanowisku wicedyrektora Instytutu Badania Współczesnej Problematyki Kapitalistycznej w Lipsku (NRD). "Przekazywała dla Wydz. XVII Dep. I MSW materiały i opracowania, z których niektóre wykorzystane zostały w informacjach wywiadu" (k. 213 akt osobowych). ///
Wg wniosku z dnia 23.06.1984, w 1984 skierowana na stanowisko wicedyrektora Ośrodka Informacji i Kultury PRL w Lipsku (NRD). ///
W okresie 1.12.1988-01.02.1990 na etacie niejawnym zatrudniona na stanowisku dyrektora Biura Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wg wniosku dyr. Dep. III MSW z listopada 1988: „Celowość uruchomienia etatu >N< podyktowana jest potrzebami Departamentu III MSW operacyjnego zabezpieczenia obiektu – SFP, równolegle ważnego środowisku kulturotwórczego – twórców filmowych, zapewniania kontroli operacyjnej czołowych przedstawicieli opozycji politycznej w tym środowisku, ich powiązań z nielegalnymi strukturami opozycyjnymi, rozpoznania i przeciwdziałania zamiarom wykorzystywania stowarzyszenia i jego kontaktów zagranicznych do prowadzenia działalności pozastatutowej, sprzecznej z interesami politycznymi PRL. Uruchomienie etatu >N< jest szczególnie zasadne w świetle decyzji personalnych podjętych w grudniu 1987 r. przez II Zjazd SFP i opanowania władz stowarzyszenia przez twórców znanych z kontestatorskich bądź jawnie opozycyjnych postaw, a w ostatnich miesiącach znacznej aktywizacji działalności politycznej grupy twórców związanych z reżyserem A. Wajdą i podejmowaniem w środowisku filmowym licznych inicjatyw godzących w interesy i założenia polityki kulturalnej socjalistycznego państwa.” (k. 218-219 akt osobowych).Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
MSW WARSZAWA BIURO "B", WYDZIAŁ IV, SEKCJA II WYWIADOWCA - 02-02-1959
IPN BU 0604/1342 21584/V akta osobowe
MSW WARSZAWA BIURO "B", SAMODZIELNA SEKCJA CHARAKTERYZACJI OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ - 01-05-1960
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ X OFICER OPERACYJNY - 15-11-1966
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ X STARSZY OFICER OPERACYJNY - 01-04-1967
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT I STARSZY OFICER (ETAT NIEJAWNY) - 01-02-1970
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT I MŁODSZY INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) - 01-01-1975
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT I INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) - 01-01-1976
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT III STARSZY INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) - 01-12-1988
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT OCHRONY KONSTYTUCYJNEGO PORZĄDKU PAŃSTWA, WYDZIAŁ VIII STARSZY INSPEKTOR ppłk 01-02-1990 09-02-1990