Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Józef
Nazwisko: Tychanowicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 28-04-1931
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 21.06.1969 inżynier Leszek Tychanowicz został zarejestrowany w Biurze „C” MSW pod nr 26602 przez Wydz. III Dep. I MSW w kategorii "zabezpieczenie". Znalazł się w zainteresowaniu wywiadu MSW, ponieważ "w roku 1968 był kandydatem na eksperta ONZ w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego" - zgłoszonym przez Min. Łączności. Dnia 6.06.1969 w kawiarni „Świtezianka” w W-wie z L. Tychanowiczem przeprowadzono rozmowę, której celem było "wysondowanie możliwości i celowości powierzenia mu określonych zadań w przypadku jego wyjazdu do Genewy". Odnotowano, że: „na podsuniętą mu sugestię świadczenia pewnych usług dla nas zareagował z rezerwą (…)”. Dnia 1.03.1972 funkcjonariusz Wydz. III Dep. I MSW - po rozpatrzeniu materiałów z Segregatora Spraw Wstępnych (SSW 3/278/69) dot. kandydata na tajnego współpracownika nr rej. 26602 (L. Tychanowicza) - zapisał, że „celem naszego zainteresowania wym. było pozyskanie go do współpracy za granicą. W związku z tym, że kandydat jednak nie wyjeżdża, dalsze opracowanie jest nieaktualne”. Dnia 7.03.1972 sprawę tę zdjęto więc z ewidencji, a jej akta złożono w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 11428/I-k. Akta te zniszczono dnia 22.07.1983, pozostał ich mikrofilm – oznaczony sygn. 9429/1. IPN BU 001043/183 (9429/1) mikrofilm.
Występuje w materiałach ewidencyjnych Wydz. Paszportów KS MO/SUSW z lat 1981-1984. Według zapisu z roku 1984 na jednej z kart, w roku 1981 Leszek Tychanowicz (wówczas starszy projektant w Biurze Studiów i Projektów Łączności) otrzymał "zastrzeżenie" zagranicznych wyjazdów o numerze ZU/81/9206/Eawa/84, ponieważ „w 1981 r. wyjechał służbowo do Algierii, do kraju nie powrócił”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.