Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Sychowski
Miejsce urodzenia: Rychnowo
Data urodzenia: 01-01-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Adela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące internowania działaczy NSZZ «Solidarność» z terenu woj. gdańskiego. Wiesław Sychowski figuruje w «wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego» na mocy decyzji nr 572/81 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 8 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (156/10, 911/2), IPN Gd 340/2 t. 1 (156/10,911/2)
Akta internowanego Internowany 16.12.1981 na mocy decyzji nr 572 wydanej 14.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Zwolniony 17.02.1982 na mocy decyzji nr 68 o uchyleniu internowania wydanej 06.02.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Bi 71/139 (42/121)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Wiesław Sychowski figuruje w «aktualnym wykazie osób internowanych w ZK Iława» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
.