Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfred
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Chraboły
Data urodzenia: 20-03-1945
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy działalności nielegalnych struktur "Solidarności" w Czarnej Białostockiej. W dniu 18.08.1982 SOS krypt. "Czarna" przekwalifikowano na SOR krypt. "Cień". Alfred Jabłoński w dniu 29.03.1983 został zarejestrowany do SOR "Cień" z powodu utrzymywania kontaktów z członkami "Solidarności" oraz kolportowania nielegalnego biuletynu "Cień" sygnowanego przez Terenową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" na terenie Czarnej Białostockiej. Uczestniczył w powstawaniu Samorządu Pracowniczego w FMR "Agromet" w Czarnej Białostockiej. Ww. został wybrany do Zgromadzenia Ogólnego Samorządu Pracowniczego oraz do Rady Pracowniczej, a następnie został wiceprzewodniczącym Rady Pracowniczej przy FMR "Agromet". Prowadzenie sprawy zakończono "z powodu rozpadu nielegalnych struktur". IPN Bi 012/512 (2905/II).
.