Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Ląkiert
Miejsce urodzenia: Chełmno
Data urodzenia: 03-05-1955
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Łucja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Materiały dotyczące osób internowanych z terenu woj. toruńskiego. Marek Ląkiert internowany na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu do OO. w Potulicach, ponieważ był inicjatorem i wykonawcą szarfy o treści "W Pamięci- Solidarni" przypiętej do wieńca na pogrzebie jednego z członków NSZZ «Solidarność». Po ogłoszeniu stanu wojennego był przeciwny zdjęciu w zakładzie pracy napisu "Solidarność dziś- dobrobyt jutro". Był inspiratorem zbiórki pieniężnej w Fabryce Akcesoriów Meblowych w Chełmnie na rzecz rodzin osób internowanych. Pełnił funkcję rzecznika prasowego przy KZ NSZZ «Solidarność» w FAM w Chełmnie. IPN By 082/1 t. 6 (54/III); IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 30.03.1982 do ZK w Potulicach na mocy decyzji nr 224/82-OEA wydanej 26.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "nie przestrzega porządku prawnego obowiązującego w okresie trwania stanu wojennego". 31.03.1982 przeniesiony do OO. w Strzebielinku. Zwolniony 23.07.1982 na mocy decyzji nr 191/82 o uchyleniu internowania wydanej 23.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Gd 159/242
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie po zwolnieniu z internowania jako b. działacz NSZZ «Solidarność» w Chełmnie. Materiały złożone pod sygn. 1138/II 02.02.1990 zniszczył Wydz. Ogólny WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1138/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.