Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Zawadzki
Miejsce urodzenia: Skrzypki Małe
Data urodzenia: 22-03-1955
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Apolonia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w związku z ujawnieniem w Fabryce Przyrządów i Uchwytów "Ponar-Bial" w Białymstoku (FPiU) kolportażu nielegalnego Biuletynu Informacyjnego "Solidarności". Celem prowadzenia sprawy było zatrzymanie dopływu nielegalnych wydawnictw do FPiU, ustalenie kolporterów i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej oraz ustalenie źródeł pochodzenia wspomnianego biuletynu. Kazimierz Zawadzki został zarejestrowany w sprawie jako kolportujący w FPiU biuletyny "Solidarności" i utrzymujący kontakt z nielegalnymi strukturami. Prowadzenie sprawy zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". IPN Bi 012/431 (2657/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono z powodu przerwy w pracy w FPiU. Dn. 10.10.1988 pracownicy jednego z działów FPiU przerwali pracę z powodu niezadowolenia z wysokości podwyżki płac, która była niższa od podwyżki wprowadzonej w analogicznym dziale. Pracownicy powołali Komitet Strajkowy i zobowiązali kierownictwo do uzupełnienia podwyżek płac. Celem prowadzenia sprawy było ustalenie przyczyn i inspiratorów przerwy w pracy, motywów ich działania, czy nie była inspirowania z zewnątrz oraz podjęcie działań profilaktycznych. Kazimierz Zawadzki został zarejestrowany do sprawy w dn. 01.12.1988 pod nr rej. Bk 41474 jako członek ww. Komitetu Strajkowego. Sprawę zakończono "uzyskaniem funduszy na podwyżkę". W aktach sprawy nie zachowały się zapisy dotyczące Kazimierza Zawadzkiego. Wpis uzupełniono o zapisy kartoteczno-ewidencyjne. IPN Bi 012/1349 (4186/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.