Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Cygler
Miejsce urodzenia: GIŻYCKO
Data urodzenia: 18-11-1959
Imię ojca: Dominik Klemens
Imię matki: Alfreda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Teczka "Gotowość" zawiera materiały dotyczące przygotowań KWMO w Białymstoku do wprowadzenia stanu wojennego. W aktach znajduje się protokół brakowania akt z 10.02.1983, którego załącznik stanowi "Wykaz nie zatwierdzonych wniosków o internowanie osób na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego". W przedmiotowym wykazie figuruje J. Cygler. IPN Bi 047/2227 (212/1)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany przez Wydz. III KWMO w Białymstoku do nr Bk 26776 w ramach SOS "Działacz" z powodu wykorzystywania Niezależnego Zrzeszenia Studentów działajacego przy Akademii Medycznej w Białymstoku do prowadzenia "nielegalnej" działalności politycznej. Prowadzenie sprawy zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej z J. Cyglerem. Materiały o sygn. 2648/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.