Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rajmund Izydor
Nazwisko: Rutkowski
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 03-09-1926
Imię ojca: Izydor
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". R. Rutkowski figuruje na liście kandydatów do Komisji Krajowej NSZZ «Solidarność». IPN Gd 003/166 t. 19 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Dokumentacja akcji kryptonim "Jodła" dot. osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. R. Rutkowski figuruje w „Wykazie osób internowanych z woj. słupskiego” sporządzonym 15.12.1981. Ww., przewodniczący KZ NSZZ «Solidarność» w Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz wiceprzewodniczący MKK w Miastku „uczestniczył w spotkaniach środowiskowych z członkami związku oraz agitował do wystąpień przeciwko partii i władzom politycznym”. 23.12.1981 wobec ww. uchylono decyzję o internowaniu. IPN Gd 002/35 t. 1, 4 (50/IV)
Akta internowanego Internowany 16.12.1981 do OO. w Strzebielinku na mocy decyzji nr 57 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku, ponieważ „może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL”. Decyzją nr 57 wydaną 23.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku wobec ww. uchylono internowanie. IPN Gd 159/31
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie z powodu „podejrzeń o wrogą działalność przeciw PRL”. Kontrolę zakończono z powodu zaprzestania prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 907/II zniszczono 02.12.1989 za protokołem brakowania nr 16. Materiałów o sygn. 907/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.