Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Zawadzki
Miejsce urodzenia: Goszczędza
Data urodzenia: 03-01-1946
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". S. Zawadzki figuruje w „notatce służbowej z wydarzeń na ulicach Gdańska z 13.06.1982” sporządzonej przez Naczelnika Wydz. „B” KWMO w Gdańsku 14.06.1982. Ww. 13.06.1982 zatrzymany przez patrol MO i doprowadzony do Komisariatu II MO w Gdańsku z powodu kolportażu „nielegalnych” ulotek w pobliżu kościoła Mariackiego w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 9 (185/IV)
Akta śledcze S. Zawadzki objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw. Ww. skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 26.07.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Materiały o sygn. 8249/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8249/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta nadzoru prokuratorskiego nad śledztwem prowadzonym od 15.06.1982 do 8.07.1982 przeciwko S. Zawadzkiemu. Ww. poddany przeszukaniu 13.06.1982 w trakcie którego zakwestionowano 3 ulotki nawołujące do strajku w dniu 16.06.1982 z podpisem „Kret” i znaczkiem „Polski Walczącej”. 15.06.1982 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu oraz wszczęła śledztwo (Pm.Śl.II 158/82) w trybie doraźnym w sprawie naruszenia Dekretu o stanie wojennym poprzez kontynuację działalności w NSZZ "Solidarność" i kolportaż w rejonie Kościoła Mariackiego w Gdańsku 13.06.1982 około 200 ulotek o „wrogiej treści” nawołujących m. in. do przeprowadzenia w dniu 16.06.1982 akcji protestacyjnej. Akt oskarżenia sporządzono 8.07.1982. IPN Gd 267/7551
Akta sądowe S. Zawadzki skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 26.07.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz pokrycie całości kosztów postępowania za to, że „13.06.1982 w Gdańsku, będąc członkiem NSZZ »Solidarność«, którego działalność dekretem Rady Państwa z 12.12.1981 o stanie wojennym została zawieszona, nie odstąpił od tejże działalności przez to, że w dniu tym rozpowszechniał wśród zgromadzonych w pobliżu kościoła Mariackiego ulotki »Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność« opatrzone pieczęcią »Kret« i symbolem »Polski Walczącej«, zawierające w swej treści fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Rada Państwa 5.04.1983 warunkowo zwolniła (nr PU-1111-35-83) ww. z odbywania reszty kary wyznaczając okres 3-letniej próby. SMW w Gdyni postanowieniem z 17.08.1983 na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 skrócił ww. okres próby do 31.12.1985. IPN Gd 253/9349
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej z 15.06.1982 w związku z prowadzonym postępowaniem Pm.Śl. II 158/82 za to, że „13.06.1982 w Gdańsku, będąc członkiem NSZZ »Solidarność«, którego działalność dekretem Rady Państwa z 12.12.1981 o stanie wojennym została zawieszona, nie odstąpił od tejże działalności przez to, że w dniu tym rozpowszechniał ulotki nawołujące do nieposłuszeństwa (…)”. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 26.07.1982 skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz pokrycie całości kosztów postępowania. Rada Państwa 5.04.1983 warunkowo zwolniła ww. z odbywania reszty kary wyznaczając okres 3-letniej próby. Ww. w AŚ w Gdańsku przebywał od 16.06.1982. W dn. 17.08.1982 przeniesiony do ZK w Potulicach, który opuścił 13.04.1983. IPN By 165/64 (39/622)
Osoba zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany 3.03.1987 przez Sekcję VII Wydz. V WUSW w Gdańsku pod nr Gd 55769 jako osoba zabezpieczona [OZ]. Zdjęty z ewidencji 30.03.1990. Brak możliwości określenia powodu "zabezpieczenia". Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W materiałach znajduje się odpis wyroku Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 119/82) z 26.07.1982, który skazał S. Zawadzkiego na karę 3 lat pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz pokrycie całości kosztów postępowania. EAGD 639248