Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Stanisław
Nazwisko: Lewandowski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 30-11-1941
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zdzisław Lewandowski był figurantem sprawy dot. prowadzenia wrogiej działalności politycznej "na bazie >Solidarności<". Materiały o sygn. 12711/II zniszcz. za prot. nr 69 z 28.12.1989 r. Materiały o sygn. 12711/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zdzisław Lewandowski był figurantem sprawy dot. kolportażu nielegalnego pisma pn. „Hipolit”. Zakończono z powodu zaniechania prowadzenia działalności wydawniczej. Dnia 16.04.1987 SOS przekształcono w SOR. Materiały o sygn. 12891/II zniszczono za prot. nr 69 z 28.12.1989. Materiały o sygn. 12891/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zdzisław Lewandowski był figurantem sprawy dot. wystąpienia inicjatywy tworzenia alternatywnych związków zawodowych „Solidarność” na terenie ZPM „H. Cegielski”. Zaniechanie działalności w wyniku działań operacyjnych. IPN Po 08/2018 (12579/II).
Akta administracyjne Zdzisław Lewandowski figuruje w mat., wchodził w skład Komitetu Strajkowego na terenie Fabryki Lokomotyw i Wagonów W-3 HCP „był głównym inspiratorem nakłaniając załogę W-3 do nielegalnego strajku. Zwoływał wiec w celu opracowania postulatów i żądań w tym o wymowie politycznej – legalizację »S«, sprawy tzw. »więźniów politycznych«. W przeszłości wielokrotnie ostrzegany przez podejmowaniem nielegalnej działalności. Aktualnie oficjalny członek nielegalnej Tymczasowej Rady Regionalnej »S«. Utrzymuje kontakty z konspiracyjnymi działaczami byłej »S«. Ponadto jako przedstawiciel W-3 uczestniczył w nielegalnym wiecu na terenie fabryki W-2”. IPN Po 06/286/1 (366/2/38).