Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Tadeusz
Nazwisko: Lubera
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 28-10-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] KE założono 22.01.1982. Kategorię rejestracji zmieniono 13.09.1982 na SOS ze względu na "podejrzenie włączenia się B. Lubery do działalności na rzecz KSS-KOR, druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw". Sprawę zakończono 05.09.1984 z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności. Materiały złożono do archiwum Wydz. „C” WUSW w Łodzi pod nr 06263/II, zniszczono protokołem zniszczenia 1002/89 poz. 19. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Materiały operacyjno-śledcze kryptonim „Jodła" dotyczące prewencyjnych zatrzymań działaczy podziemnych struktur "Solidarności" i KPN w związku z planowanymi demonstracjami na terenie Łodzi w dniach 1-3 maja 1983 r. B. Lubera znajduje się na liście osób przewidzianych do zatrzymania (wniosek z dnia 26.04.1983 o prewencyjne zatrzymanie). Dnia 29.04.1983 dokonano przeszukania mieszkania, podczas którego zarekwirowano kilkanaście egzemplarzy „Biuletynu Łódzkiego”. IPN Ld pf 15/397 t. 1, 2 (1474/III-N).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. „Robotnik” (nr rej. 58030) prowadzona wobec członków Okręgowej Komisji Robotniczej- Polskiej Partii Socjalistycznej podejrzanych o kolportaż pisma "Robotnik Łódzki PPS" oraz innych wydawnictw bezdebitowych. B. Lubera brał czynny udział w spotkaniach łódzkiej struktury PPS. W wyborach kierownictwa partii 19.05.1989 został wybrany na przewodniczącego OK PPS Łódź. Sprawę zakończono ze względu na zmianę sytuacji społ.- politycznej. IPN Ld 014/1042 (7860/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa prowadzona w związku z reaktywowaniem Polskiej Partii Socjalistycznej. B. Lubera występuje w notatce z 06.04.1989 jako delegat na Kongres PPS mający się odbyć 15-16.04.1989 w Warszawie. IPN BU 0248/257 t. 7 (55665/II/7).