Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Gustaw
Nazwisko: Zakrzewski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 28-07-1931
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Zakrzewski, z zawodu prawnik, figuruje w aktach tzw. teczki wyjazdowej - prowadzonej przez Dep. I MSW w latach 1956-1966 pod numerem 4771/60. W aktach zapisano m.in., iż w latach 1956-1964 ww. "wielokrotnie wyjeżdżał służbowo za granicę". W 1965 roku był opiniowany przez SB negatywnie w kwestii wyjazdu na placówkę PRL w Londynie. W dniu 9.12.1966 materiały te złożono do archiwum Wydziału II Biura „C” MSW pod sygnaturą 1198/A, a w 1984 roku zniszczono. Pozostał mikrofilm tych akt o sygn. 1064/A. IPN BU 0586/736 (1064/A) mikrofilm.
W latach 1972-1984 Józef Zakrzewski był figurantem Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Dack” zarejestrowanego pod nr rej. 6520 w dniu 15.05.1972 przez SB z Wydziału II KS MO. Powód rozpoczęcia tej operacyjnej kontroli i "zabezpieczenia pracownika": Józef Zakrzewski był „podejrzany o kontakty z zagranicznym personelem placówki >SAS< w Warszawie oraz ambasad państw skandynawskich. W toku kontroli nie stwierdzono prowadzenia wrogiej działalności”. W dniu 8.11.1984 materiały KE krypt. „Dack” złożono do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 8268/II, następnie je zmikrofilmowano pod sygn. 8268/2. IPN BU 0256/144 (8268/II).
Materiały ewidencyjne Biura „B” MSW z lat 1979-1981 zawierają m.in. zapisy informujące, iż Józef Zakrzewski - pracownik Skandynawskich Linii Lotniczych SAS - został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW w dniach 27.11.1979 i 2.06.1981 z powodu kontaktów z osobami będącymi w zainteresowaniu SB. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.