Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Zakrzewski
Miejsce urodzenia: Janczewo Sukmanki
Data urodzenia: 11-12-1919
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne PUBP Wysokie Mazowieckie z lat 1945-1947 zawierają m.in. zapisy, iż dnia 7.08.1945 Stanisław Zakrzewski został aresztowany "jako członek AK". Zwolniony dn. 19.09.1945. W dniu 9.04.1947 Stanisław Zakrzewski "ujawnił się przed Komisją Amnestyjną" w PUBP Wysokie Mazowieckie jako "członek WiN". Materiały te dnia 30.03.1956 złożono do archiwum Wydziału „C” WUdsBP w Białymstoku pod sygnaturą DU-6177. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa PUBP Ostrów Mazowiecka z lat 1950-1952 stwierdzają między innymi, iż Stanisław Zakrzewski - "członek AK, po wyzwoleniu członek nielegalnej organizacji WiN" o pseud. „Szydło” - dnia 29.11.1950 został zatrzymany przez PUBP Ostrów Mazowiecka. Był podejrzany, wraz z inną osobą, o "przynależność do WiN", dokonanie kilku "napadów terrorystyczno-rabunkowych", w tym "na pociąg na szlaku Zaręby Kościelne-Małkinia". Stanisław Zakrzewski został zwolniony z aresztu i długotrwałego śledztwa UB dn. 2.08.1952 postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie z dn. 30.07.1952 o "umorzeniu śledztwa". IPN BU 0207/5513 (16060/III).
Stanisław Zakrzewski figuruje wraz z inną osobą jako oskarżony w aktach prokuratorskich i sądowych z roku 1952. S. Zakrzewski Stanisław był oskarżony z art. 86 § 2 KKWP, art. 259 KK, art. 225 § 1 KK, art. 4 § 1 Dekretu z dn. 13. 06.1946 o przynależność do WiN, napady rabunkowe, zabójstwo oraz przechowywanie broni bez zezwolenia. Jednak na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie z dnia 30.07.1952 o umorzeniu śledztwa prowadzonego od końca listopada 1950 przeciwko Stanisławowi Zakrzewskiemu i jego koledze, do rozprawy sądowej nie doszło. Powodem tego prokuratorskiego umorzenia śledztwa były odnotowane "zmienne zeznania" świadka Cz. K. oraz sprzeczne z różnymi "urzędowymi dokumentami" zeznania innych świadków napadów i pozostałych czynów zarzucanych podejrzanym, co ostatecznie doprowadziło Prokuraturę do stwierdzenia "braku dostatecznych dowodów" winy "wskazujących na popełnienie zarzucanych im przestępstw". IPN BU 1011/396 t. 1-3 (Sr. 22/52).
Figuruje w materiałach opracowanych w roku 1987 przez Wydział "C" Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Białymstoku na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. Materiały te zostały opisane jako: kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 90 dot. organizacji Wolność i Niezawisłość, Obwód Wysokie Mazowieckie krypt. "1"/ "Anna"/ "Aster"/ "Amsterdam"/ "Aniela-51", okres działalności: wrzesień 1945-1952, nazwiska na litery S-Ż. IPN Bi 019/131 t. 4 (2/62).