Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Zalewski
Miejsce urodzenia: Czerwonka
Data urodzenia: 09-09-1921
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone przez Sekcję Śledczą WUBP w Warszawie w końcu 1944 i w 1945 roku zawierają informację, iż Jan Zalewski w okresie niemieckiej okupacji przebywał na terenie powiatu węgrowskiego i należał do Narodowych Sił Zbrojnych. Kilka miesięcy po przejściu sowieckiego frontu wojennego został wywieziony do ZSRR i tam w dwóch kolejnych obozach "internowany". Materiały te w dniu 23.01.1945 złożono do archiwum WUBP w Warszawie pod sygnaturą 813/III. IPN BU 0207/231 (813/III), IPN BU 01568/232 (813/3) mikrofilm.
Materiały ewidencyjne PUBP w Węgrowie zawierają zapisy informujące między innymi, iż Jan Zalewski to "Członek NSZ w okresie okupacji niemieckiej", a w roku 1950 "był rozpracowywany" przez UB z Referatu III PUBP Węgrów w ramach operacyjnej sprawy nr 5/50 krypt. „Krety”. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
Jan Zalewski figuruje w opracowaniu historycznym zatytułowanym "Lista Polaków wywiezionych z obozu przejściowego w Rembertowie na teren guberni swierdłowskiej (ZSRR) wg zestawienia na dzień 15-06-1945 r. oraz mapa rozmieszczenia łagrów NKWD na Uralu". IPN BU 875/1.