Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Kazimierz
Nazwisko: Zalewski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 29-01-1928
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Zalewski figuruje w aktach operacyjnych UB z lat 1950-ch i SB z Wydz. III KS MO z lat 1960-ch. W zapisach ewidencyjnych odnotowano m.in., iż ww. w roku 1945 był członkiem „nielegalnej organizacji Szare Szeregi” na terenie Łowicza, a później był aktywny jako "członek ZHP". W dniu 14.03.1956 materiały te złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 917/SK. Dnia 15.01.1966 zostały one "komisyjnie zakwalifikowane do zniszczenia". IPN BU 0363/290 (3207/IV).
Tadeusz Zalewski - z zawodu lekarz - figuruje w materiałach ewidencyjnych Biura „B” MSW z roku 1967. W dniu 2.04.1967 został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z racji swego kontaktu z osobą inwigilowaną przez SB MSW. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
Tadeusz Zalewski występuje w materiałach operacyjnych Wydziału I Departamentu II MSW z roku 1967 zatytułowanych: Sprawa krypt. "Dunaj". Ta sprawa była prowadzona przez SB z Dep. II MSW wobec innej osoby - podejrzanej o szpiegostwo na rzecz wywiadu USA. Teczka tych akt zawiera m.in. służbowe notatki funkcjonariuszy. IPN BU 003090/45 t. 10 (44723/II/12).
Tadeusz Zalewski występuje w materiałach administracyjnych MSW zatytułowanych "Karty ewidencji operacyjnej dot. Tadeusz Kazimierz Zalewski, imię ojca: Jerzy, ur. 29-01-1928 r.". Te karty ewidencyjne włączono następnie do kartoteki ogólnoinformacyjnej cz. "S" Biura "C" MSW. IPN BU 2348/742.
Występuje w materiałach Departamentu I MSW zatytułowanych "Kartoteka opiniodawcza tzw. kartoteka OCK". IPN BU 01966/119/J.