Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Jan
Nazwisko: Borycki
Miejsce urodzenia: Turzno
Data urodzenia: 23-08-1940
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące osób internowanych z woj. toruńskiego. W aktach znajduje się wniosek sporządzony 11.12.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Toruniu dotyczący izolacji Edwarda Boryckiego, aktywisty związkowego NSZZ «Solidarność» przy Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych "Towimor". Ww. był członkiem Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej. IPN By 466/2 (156/83), IPN By 466/3 (156/84)
Akta internowania Materiały dotyczące osób internowanych z woj. toruńskiego. W aktach znajduje się decyzja o internowaniu Edwarda Boryckiego wydana 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, decyzja o uchyleniu internowania z 23.12.1981 oraz skarga na internowanie wniesiona przez ww. IPN By 082/1 t. 1 (54/III); IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 170/81/OEA wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "podburza do nieposzanowania prawa". Zwolniony na mocy decyzji nr 170/81-OEA/6 wydanej 23.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 97/9 (40/A/9)