Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 29-09-1957
Imię ojca: Józef
Imię matki: Rita


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Akta dot. uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Strajkowego. Kontynuowanie działalności związkowej. IPN Wr 039/11475 (III-24751), IPN Wr 0120/31 (24751/3 mkf)
Akta internowania Internowany w okresie 09.11.1982 r. - 11.12.1982 r. IPN Wr 040/1405 (IV-3751/1282)
Akta sądowe Akta dot. "kontynuowania działalności w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność" i w Regionalnym Komitecie Strajkowym". IPN Wr 20/46 (IIIK 265/83)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Akta aresztowanego za "prowadzenie działalności związkowej, kolportowanie nielegalnych wydawnictw i przekazywanie informacji między działaczami". IPN Wr 28/87 (123/82)
Osoba zabezpieczona [OZ] Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Mat. brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta dot. "kontynuowania działalności związkowej. Utrzymywanie kontaktów z działaczami Regionalnego Komitetu Strajkowego". IPN Wr 33/558 (2Ds7/83)
Akta prokuratorskie Akta dot. "udzielania pomocy przy prowadzeniu zakazanej prawem działalności związkowej NSZZ "Solidarność". Kolportowanie pism i przekazywanie informacji pomiędzy działaczami związku". IPN Wr 33/236 (III Dsn.3/83/Wr.VI)
Akta prokuratorskie Akta dot. "uczestnictwa w konspiracyjnych działaniach podziemnych struktur "Solidarności"". IPN Wr 33/223 (III Dsn.52/82/Wr.VI/dor.)
.