Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Janusz
Nazwisko: Jóźkowski
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 22-05-1946
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Lucyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr 5319 krypt. „Elbor” przez Wydział III KWMO w Kaliszu w okresie 22.03.1979-30.01.1980 ze względu na „propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii”. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum Wydziału „C” KWMO w Kaliszu pod nr 606/II. Materiały o sygn. 606/II zniszczono.Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 16 Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu. Jako powód podano, że „nawoływał do niepokojów społecznych”. Internowanie uchylono decyzją nr 8 Komendanta Wojewódzkiego MO w z dnia 24.12.1981. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego pod poz. 2988. IPN Ld 0044/7 t. 7 (101/7), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. Z. Jóźkowski był internowany w okresie 13.12.1981-24.12.1981, przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim. IPN Ld 33/10 (DE-70).
Szyfrogramy Wydz. Śledczego KWMO w Kaliszu obejmujące lata 1981-1983 dot. internowań w stanie wojennym na terenie woj. kaliskiego. Z. Jóźkowski figuruje w wykazach osób internowanych, z którymi przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. IPN Ld 0044/7 t. 74-75 (101/74-75).
Inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr 8756 krypt. „Klon-3” przez Wydział III KWMO/WUSW w Kaliszu w okresie 09.01.1982-16.10.1984 jako sympatyk ROPCiO, członek NSZZ „Solidarność”, internowany w związku z „głoszeniem negatywnych poglądów”. Sprawę zakończono rozmową ostrzegawczą. Materiały przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW w Kaliszu pod nr 1310/II. Materiały o sygn. 1310/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18), IPN Ld 0044/12 (98/1).
Akta śledztwa. Śledztwo RSD 31/82 prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO w Kaliszu w okresie 23.08.1982-27.08.1983 w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ „Solidarność" w woj. kaliskim, podczas obowiązywania stanu wojennego. W ramach śledztwa 10.12.1982 dokonano przeszukania mieszkania Z. Jóźkowskiego, w wyniku którego zarekwirowano dwa radiotelefony. Z. Jóźkowski był zmuszony do złożenia oświadczenia, w którym wyjaśniał celowość posiadania ww przedmiotów. IPN Ld 0043/813 t. 4 (157/III).
.