Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia
Nazwisko: Sadowska
Nazwisko rodowe: Dupak
Miejsce urodzenia: Czerwona Górka
Data urodzenia: 20-05-1939
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjno-śledcze Akta dot. protestu robotników w czerwcu 1976 w Radomiu. Zofia Sadowska brała udział w demonstracji pod budynkiem KW PZPR, za co została skazana przez Sąd Rejonowy w Radomiu na 1 rok i 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne w wymiarze po 30 godzin miesięcznie. IPN Ra 08/107 (IV/108)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Zofii Sadowskiej, oskarżonej o to, że "w dniu 25 czerwca 1976 r. w Radomiu, działając w sposób chuligański, wzięła udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy publicznych oraz na obiekty i urządzenia gospodarki uspołecznionej powodując w następstwie tego zamachu uszkodzenia ciała 75 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz szkodę w mieniu społecznym w wysokości ponad 28 000 000 zł". Dn. 15.10.1976 skazana przez Sąd Rejonowy w Radomiu na 1 rok i 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne w wymiarze po 30 godzin miesięcznie. Dn. 22.02.1977 Sąd Wojewódzki w Radomiu w wyniku rewizji wniesionej przez obrońcę zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że wymierzył jej karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. IPN Ra 26/135 (II Pk. 1262/76)
Akta kontrolne śledztwa Występuje w aktach kontrolnych śledztwa w sprawie "zbiegowiska publicznego w Radomiu w dniu 25.06.1976 r., którego uczestnicy dopuścili się gwałtownego zamachu na mienie w znacznych rozmiarach". IPN Ra 04/33 (III/34)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie udziału w wydarzeniach czerwcowych w dn. 25.06.1976 w Radomiu przeciwko grupie osób, w tym przeciwko Zofii Sadowskiej, podejrzanym, a następnie oskarżonym o to, że "dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy publicznych, zdemolowali oraz obrabowali gmach KW PZPR, sklepy i inne obiekty gospodarki uspołecznionej". IPN Ra 04/31 (III/32)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność", KSS KOR i SKS. Zofia Sadowska występuje w biuletynach KOR jako osoba represjonowana za udział w wydarzeniach czerwcowych. IPN Ra 04/248 t. 1 (III/249)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa w sprawie udziału w proteście robotników w Radomiu w dn. 25.06.1976. Zofia Sadowska występuje w sprawie jako jedna z podejrzanych; była uczestnikiem demonstracji pod budynkiem KW PZPR w Radomiu. IPN Ra 04/30 (III/31)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana dn. 27.11.1976 pod nr 2075 do sprawy krypt. "Maniacy" nr rej. 2031 ze względu na utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami KOR oraz udział w wydarzeniach czerwcowych w 1976 w Radomiu. Sprawę zakończono dn. 18.06.1979. Materiały zarchiwizowano dn. 3.08.1979 do nr II/262. IPN Ra 05/226 (II/262)