Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jolanta Maria
Nazwisko: Rudnicka
Nazwisko rodowe: Ćwik
Miejsce urodzenia: Szewna
Data urodzenia: 04-08-1962
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Bożenna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 05-03-2013
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe (EAKI 130802). Karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Akt o sygn. arch. EAKI 130802 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 185/13 zarządzenie z dnia 24.04.2013 r. dotyczące Jolanty Rudnickiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.