Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Andrzej
Nazwisko: Mikołajczyk
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 29-11-1942
Imię ojca: Helmut
Imię matki: Urszula


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] K. Mikołajczyk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Energetycznych Okręgu Północnego w Bydgoszczy, 14.08.1981 rejestrowany pod nr 19472 przez Wydz. III „A” KWMO w Bydgoszczy do SOS krypt. „Regulator” w związku z angażowaniem się w działalność "antypaństwową". 17.03.1983 przerejestrowany z SOS krypt. „Regulator” na KE krypt. „Energetyk”. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały 21.12.1984 złożone do archiwum pod sygn. 6345/II zniszczono 25.01.1990. Materiałów o sygn. 6345/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Akta dotyczą osób internowanych z terenu woj. bydgoskiego. Krzysztof Mikołajczyk figuruje w aktach jako osoba internowana w ZK Włocławek-Mielęcin w okresie 8.09.1982-8.12.1982. IPN By 069/1357 t. 3 (1364/IV, IPN 0164/9 t. 3)
Akta internowanego Krzysztof Mikołajczyk internowany na mocy decyzji nr 8/I/82 z 8.09.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku z powodu podejrzenia, że „może tworzyć nielegalne struktury organizacyjne mające na celu podjęcie działalności godzącej w obowiązujący porządek prawny”. Decyzją nr 63/81/U z 29.11.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego we Włocławku wobec ww. uchylono internowanie. ZK Włocławek-Mielęcin opuścił 8.12.1982. IPN By 88/241 (31/82/181)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Ww., jako członek wszedł w skład 16-osobowego Prezydium Zarządu podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku reprezentując region bydgoski, a 8.09.1981 prowadził obrady plenarne zjazdu. IPN GD 003/166 t. 20, 22, 24 (185/IV)
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ »Solidarność« wrzesień-październik 1981 r.” Akta zawierają charakterystykę dot. K. Mikołajczyka, przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, następnie Komisji Zakładowej w Zakładach Energetycznych Okręgu Północnego w Bydgoszczy, członka MKZ, etatowego członka Zarządu Regionu Bydgoszcz, wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiej Sekcji Energetyków. Internowanego w okresie 8.09.1982-8.12.1982 w ZK Włocławek-Mielęcin. IPN Gd 394/1 t. 1-2, IPN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV)
Akta paszportowe Ww. posiadał zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-1555/87 wydane 27.07.1987 przez Wydz. Paszportów WUSW w Bydgoszczy. IPN By 680/128961 (EABY 128961).