Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Ryszard
Nazwisko: Maciejuk
Miejsce urodzenia: Jelenia Góra
Data urodzenia: 28-03-1959
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Stella


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. śledztwa prowadzonego w trybie doraźnym przez Wydz. Śledczy KWMO w Jeleniej Górze w sprawie drukowania i rozpowszechniania przez Marka Maciejuka w Fabryce Narzędzi w Jeleniej Górze "ulotek szkalujących członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz osobę generała Wojciecha Jaruzelskiego, które mogły wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 026/27 (29/III)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru na śledztwem dot. rozpowszechniania ulotek na terenie Fabryki Narzędzi w Jeleniej Górze. W powyższej sprawie w dn. 23.02.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu skierowała przeciwko Markowi Maciejukowi akt oskarżenia. IPN Wr 35/101 (PgŚl-II-24/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marek Maciejuk został zarejestrowany w dn. 26.01.1982 przez Wydz. III KWMO w Jeleniej Górze w ramach SOR krypt. "Fabryka", założonej na fakt "kolportażu ulotek antypaństwowych". Mat. o sygn. II-641 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Marek Maciejuk został zatrzymany 18.01.1982 za to, iż "jako członek zawieszonej NSZZ »Solidarność« (...) nie odstąpił od działalności związkowej" (rozpowszechniał ulotki). Tymczasowo aresztowany, a następnie skazany na 1 rok pozbawienia wolności przebywał w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze (od 16.02.1982) i Areszcie Śledczym w Wałbrzychu (od 01.07.1982). W dn. 21.09.1982 został warunkowo przedterminowo zwolniony. IPN Wr 154/68 (585/M/82)
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 10.03.1982 Marek Maciejuk skazany został za sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek na karę 1 roku pozbawienia wolności. IPN Wr 101/428 (SoW.176/82)
Akta internowania Marek Maciejuk został internowany z powodu podejrzenia o organizowanie "działalności groźnej dla bezpieczeństwa państwa". IPN Wr 034/160 (186/IV)
Akta internowanego Podczas internowania Marek Maciejuk przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nysie (od 16.10.1982) oraz Zakładzie Karnym w Strzelinie (od 10.11.1982). IPN Wr 30/1690 (85/82)
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. śledztwa wszczętego w sprawie rozpowszechniania ulotek mogących wywołać "niepokój społeczny lub rozruchy". Marek Maciejuk przechodzi w aktach jako podejrzany o wyprodukowanie i rozrzucenie ulotek. Śledztwo umorzono wobec niewykrycia sprawcy. IPN Wr 026/76 (78/III)