Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Juliusz Szczęsny
Nazwisko: Mateńko
Miejsce urodzenia: Brześć nad Bugiem
Data urodzenia: 06-06-1935
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ] Dnia 15.07.1981 zarejestrowany pod nr. 3184 w kategorii OZ. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Dnia 06.05.1982 przerejestrowany do SOR "Podziemie". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany na podstawie Decyzji nr 25/82 z 05.05.1982 z powodu "udziału w organizowaniu działalności mogącej wywołać niepokój publiczny". Internowanie uchylono Decyzją nr 43/82 z 23.07.1982. IPN Wr 037/163 (171/IV)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 06.05.1982 zarejestrowany pod nr. 3184 jako OZ w ramach SOR o krypt. "Podziemie" (nr rej. 3677, sprawa założona jako SO, 06.05.1982 przekwalifikowana na SOR, prowadzona w okresie 26.01.1982-17.03.1984), w związku z organizacją działalności konspiracyjnej NSZZ "Solidarność". Dnia 16.12.1982 rejestrację przekwalifikowano na KE "Chemik". IPN Wr 022/565 (646/II)
Akta internowanego Dot. J. Mateńko internowanego w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie w okresie 07.05.1982-23.07.1982. W aktach znajduje się karta zatrzymania osoby, wystawiona przez KM MO w Lubinie, wg której ww. dnia 03.05.1982 osadzono w areszcie. IPN Wr 30/168 (158/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 16.12.1982 objęty kontrolą operacyjną, następnie 14.12.1984 zarejestrowany i rozpracowywany w ramach SOR "Wykonawcy". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Dot. "uczestniczenia w działalności związku, którego ustrój i cel pozostawał przez okres od stycznia 1982 do lutego 1983 tajemnicą dla organów państwa". Dochodzenie zakończono wniesieniem o objęcie aktem oskarżenia m.in. J. Mateńko, redaktora "Biuletynu Informacyjnego Stanu Wojny NSZZ >Solidarność< - Zagłębie Miedziowe". IPN Wr 030/38 (129/III)
Akta prokuratorskie Dot. "zorganizowania związku, którego ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych". Postanowieniem Prokuratora z 14.06.1983 J. Mateńko został tymczasowo aresztowany z uwagi na "wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa zarzucanego mu czynu". Areszt uchylono 22.06.1983. Śledztwo umorzono 02.08.1983 na mocy ustawy o amnestii. IPN Wr 37/47 (1Ds 128/3/S)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 14.12.1984 zarejestrowany jako OZ pod nr. 3184 w ramach SOR o krypt. "Wykonawcy" (nr rej. 5892, sprawa prowadzona w okresie 16.06.1984-13.06.1987) dot. "rozpoznania działalności nielegalnej struktury pod nazwą Międzyzakładowa Komisja Wykonawcza NSZZ >Solidarność<, procesowego jej udokumentowania i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności". Dnia 19.11.1986 przerejestrowany z nr. 3184 na nr.7830. IPN Wr 022/913 (1103/II)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 19.11.1986 zarejestrowany pod nr. 7830 jako OZ w ramach SOS o krypt. "Salezjanie" (nr rej. 7710, sprawa prowadzona w okresie 02.10.1986-16.12.1987), dot. "rozpoznania działalności Stowarzyszenia Salezjańskich Pomocników Kościoła w Lubinie". Dnia 30.11.1987 rejestrację przekwalifikowano na SOS "Molibden". IPN Wr 022/952 (1153/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. "podejrzenia o wejście w kontakt z francuskimi służbami specjalnymi". Sprawę zakończono w związku z niestwierdzeniem wrogiej działalności. Mat. o sygn. II-1401 zniszczono 24.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne "Zastrz.[eżenie] Wydz. Śledczego WUSW [KW MO] Legnica na wyjazd do WKS [wszystkich krajów świata] w okresie od 29.06.83 r. do 29.06.1986 r. Podst.[awa] nielegalna działalność w podziemiu >Solidarności<" (karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.