Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Majewski
Miejsce urodzenia: Domaniewice
Data urodzenia: 26-11-1941
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

Ppl/ Po 230/13 zarządzenie z dn. 28.05.2013 dot. Ryszarda Stanisława Majewskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty sprawdzeniem, a następnie obserwacją operacyjną ze względu na prowadzenie ”nielegalnej” działalności politycznej jako aktywny działacz NSZZ RI „Solidarność”. W dniu 26.11.1980 zarejestrowany do SOS. W dniu 24.02.1981 SOS „Komitet” przekształcono na SOS „Maj” i dnia 28.02.1981 przekazano do Wydz. IV KWMO w Poznaniu. Materiały archiwalne o sygn. 12824/II wybrakowano za protok. nr 69 z dnia 28.12.1989. Materiały o sygn. 12824/II wybrakowano w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] SOS „Maj” została zarejestrowana przez Wydz. IV w dniu 10.06.1981 pod nr 31503. Sprawa została przekazana do KRMO/RUSW w Gnieźnie i w dniu 23.09.1981 przekształcona na Kwestionariusz Ewidencyjny. Prawdopodobnie w dniu 27.10.1983 zmieniono kryptonim KE na „ZW-2”. Materiały o sygn. 12824/II wybrakowano w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.