Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Maria
Nazwisko: Ludkiewicz
Nazwisko rodowe: Ludkiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 31-10-1923
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Zatrzymana 8.06.1948 w związku z podejrzeniami o współpracę z obcym wywiadem. Przesłuchiwana przez oficerów śledczych w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Akt oskarżenia został zaakceptowany 30.09.1948. Ewie Ludkiewicz zarzucano kontakty z agentem wywiadu brytyjskiego „Inteligence Service”, przekazywanie informacji i środków finansowych agentom siatki szpiegowskiej oraz bezprawne korzystanie z legitymacji służbowej Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, pomimo rozwiązania stosunku służbowego. Śledztwo zakończono 23.10.1948. Materiały złożono w archiwum do nr 2338/III. Dołączono do nich następnie akta sprawy operacyjnej 12819/II. 10.12.1977 zostały one zmikrofilmowane do nr 1504/3. IPN BU 0259/272 (2338/III); IPN BU 01236/896 (1540/3)
Akta sądowe Akta sprawy karnej prowadzonej przed WSR w Warszawie. Ewa Ludkiewicz została skazana wyrokiem z 31.12.1948 na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności wraz z pozbawieniem praw publicznych, obywatelskich i honorowych na 2 lata, za to, że: „w sierpniu 1947 udzieliła pomocy pracownikowi obcego wywiadu, działając na szkodę Państwa Polskiego, wyjechawszy do Łodzi dla nawiązania łączności wywiadowczej z inżynierem o nieustalonym nazwisku (...)”. Karę odbywała w więzieniu w Fordonie. Opuściła więzienie 8.06.1955. W 1956 na mocy ustawy o amnestii kary dodatkowe zostały darowane. 25.02.1970 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wydał decyzję o zatarciu skazania. IPN BU 944/282
Akta sprawy zagadnieniowej Teczka zawiera materiały dotyczące działalności wywiadu brytyjskiego na terenie Polski. Zostały do nich włączone materiały sprawy operacyjnej, w której figurantką była E. Ludkiewicz. Zachowały się 2 protokoły przesłuchania w/w, a także materiały dotyczące osób, z którymi kontaktowała się na terenie kraju. Materiały zostały złożone w archiwum do nr 16221/II. Na mocy zarządzenia nr 034/74 Ministra Spraw Wewnętrznych z 10.05.1974 zostały z nich wyłączone pisma przewodnie, duplikaty oraz dokumenty techniki operacyjnej. Pozostałe dokumenty zmikrofilmowano 10.11.1981 do nr 4120/2. IPN BU 01178/1800 (4120/2)
Akta administracyjne Spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Bydgoszczy przekazanych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz KW MO w Bydgoszczy za lata 1945-1964. W wykazie znajduje się informacja o przekazaniu z Zakładu Karnego w Fordonie do archiwum KWMO w Bydgoszczy akt więziennych Ewy Ludkiewicz oznaczonych numerem 11/231. IPN By 40/10