Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Aleksander
Nazwisko: Szatyński
Miejsce urodzenia: Opole
Data urodzenia: 20-10-1954
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dotyczy m.in. kontaktów z działaczami b. NSZZ "Solidarność". IPN Wr 065/843 (11774/2 mkf)
Dokumentacja ewidencyjna Internowany w okresie 13.12.1981-25.11.1982 r. Mat. nie zachowały się, (wpis na podstawie karty EO-13-A)
Akta kontrolne dochodzenia Akta dot. osoby niepełnoletniej (13 lat) - namalowanie swastyki hitlerowskiej na budynku w Opolu. IPN Wr 012/2784 (III K-871/67)
Akta kontrolne śledztwa Znieważenie funkcjonariusza służby więziennej. IPN Wr 011/1746 (II-11774)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Wydawanie biuletynów informacyjnych związanych z NSZZ "Solidarność". IPN Wr 065/730 (11643/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] KE dot. wydawania biuletynów NSZZ "Solidarność". IPN Wr 065/843 (11774/2 mkf)