Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jolanta Dorota
Nazwisko: Majka
Nazwisko rodowe: Kozioł
Miejsce urodzenia: Włoszczowa
Data urodzenia: 27-03-1964
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Henryka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 8.02.1985 Jolanta Kozioł (uczennica Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie) została zarejestrowana pod nr 24722 przez pion III SB RUSW Włoszczowa jako figurantka Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) nr 24521 krypt. „Gitarzysta” założonej 4.12.1984. Powód: „w okresie 3-16.12.1984 pełniła kierowniczą rolę w strajku w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie (zawieszenie krzyży w salach lekcyjnych). Rozpracowanie zakończono 4.08.1986. Zaprzestała działalności”. Materiały grupy III SB RUSW Włoszczowa nr rej. Ki-24521 zostały złożone i sfilmowane w archiwum Wydz. „C” WUSW Kielce pod sygnaturą 7644/III. Tomy 1-3 to akta SOS krypt. "Gitarzysta" dot. strajku podjętego 3.12.1984 przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w związku z decyzją o zdjęciu krzyży w salach lekcyjnych. Materiały sprawy włączono i złożono jako akta kontrolne śledztwa (R-37/84) w sprawie bezprawnego wtargnięcia do budynku ZSZ we Włoszczowie księży z tej parafii. IPN Ki 012/309 t. 1-5 (7644/III).
Akta kontrolne śledztwa w sprawie bezprawnego wtargnięcia do budynku ZSZ we Włoszczowie księży z tej parafii i odmowy opuszczenia go mimo żądań osoby uprawnionej. Uznanych za organizatorów strajku wikariuszy z Włoszczowy postawiono przed sądem. 11.06.1985 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie skazał księży: M. Łabudę na rok więzienia i A. Wilczyńskiego na 10 m-cy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata. W szyfrogramie nr 171 z 11.06.1985 podano, że: „11.06.1985 w tut. sądzie rejonowym odbyła się ponowna rozprawa. W jej trakcie przed budynkiem sądu zgromadził się tłum ok. 150 osób i pomimo wezwania dowódcy zabezpieczenia ZOMO część zgromadzonych nie reagowała na wezwania. Wobec takiej postawy osób i śpiewania pieśni religijnych rozpoczęto legitymowanie i zatrzymywanie (…)”. W dn. 12.06.1985 Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie orzekło wobec J. Kozioł: „20 tys. zł, zwolniona” i 150 zł kosztów postępowania z podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości. IPN Ki 012/309 t. 5 (7644/III).