Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Maciejewski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 08-11-1933
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe W materiałach sprawy Z. Maciejewski występuje jako obrońca jednej z osób, oskarżonych o działalność opozycyjną. IPN By 51/202 (So.W.436/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpracowania działalności Komitetu Helsińskiego w Polsce. Z. Maciejewski był łódzkim współpracownikiem Komitetu Helsińskiego. W materiałach znajduje się krótki opis działalności Z. Maciejewskiego za okres 1982-1988. IPN BU 0248/45 t. 1 (55433/II/1)
Akta administracyjne Akta zawierają meldunki dzienne WUSW w Łodzi, dotyczące sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa łódzkiego przesyłane do MSW. Z. Maciejewski występuje w meldunkach z dn. 13 i 21 lutego 1985 jako pełnomocnik Jerzego Kropiwnickiego przed Sądem Pracy, w sprawie o przywrócenie do pracy na Uniwersytecie Łódzkim. IPN Ld pf 13/440 t. 1 (2921/ XA)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany operacyjnie w związku z wcześniejszą działalnością w NSZZ „Solidarność” w środowisku adwokatury oraz podejrzeniami o utrzymywanie kontaktów z działaczami niepodległościowych, podziemnych struktur „Solidarności” na terenie Warszawy. Materiały zdjęto z ewidencji 09.01.1988 i złożono w archiwum pod sygn. 7301/II. Zniszczono za protokołem brakowania 1004/89. Materiały o sygn. 7301/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.