Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-03-2019 11:21

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zofia Maria
Nazwisko: Tomczyk
Miejsce urodzenia: Horodków, pow. Rohatyn (ZSRS)
Data urodzenia: 07-01-1920
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

W ZSL od 11.1949 r. W SL od 1945 r. W l. 1946-1947 wiceprezes ZW SL w Warszawie. W l. 1946-1947 instruktor w Wydziale Organizacyjnym NKW SL. W okresie od 01.11.1947-26.11.1949 kierownik Wydziału Kobiecego NKW SL. Od 30.09.1948-26.11.1949 członek RN SL. W l. 1946-1947 członek ZMW RP „Wici” i Krajowego Komitetu Demokratyzacji. Od 01.02.1940-01.03.1946 wysiedlona wraz z rodzicami do ZSRR w rejon Pietropawłowska. W 1943 r. współorganizatorka na tym terenie ZPP. W l. 1944-1945 sekretarz Obwodowego Zarządu ZPP we Woroszyłowgradzie W l. 1945-1946 instruktor Wydziału Organizacyjnego do spraw repatriacji ZG ZPP w Moskwie. Od 04.02.1947-20.11.1956 oraz 30.05.1965-15.02.1972 poseł na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I, IV i V kadencji. Przewodnicząca Komisji Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Sejmie V kadencji, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Pracy i Opieki Społecznej. Od 1947-31.08.1948 kierownik Wydziału Kobiecego w Zarządzie Głównym Związku Samopomocy Chłopskiej. Od 1948 r. sekretarz Centralnej Rady Kobiecej przy ZG ZSCh. W 1955 r. absolwentka Centralnej Szkoły Partyjnej i WSNS przy KC PZPR. W l. 1956-1957 wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet. Od 04.01.1958-20.07.1983 sekretarz OK FJN. Członek Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody. 

Źródła: NKW PSL. Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 7684; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991;  Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta.  Warszawa 1989, s. 409;  S. Giza, Władze naczelne stronnictw ludowych (1861-1965), [w:] Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego Nr 7, Warszawa 1965, s. 386.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 30-11-1949 12-03-1956 CKDRL, 7684
Zatępca Kierownika Wydział Organizacyjny Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 04-12-1949 1-10-1956 CKDRL, sygn. 7684
Członek Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 04-12-1950 16-06-1956 T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991. Władze państwowe i plityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 284.
Członek Główna Komisja Kontroli Społecznej Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 02-05-1951 12-03-1956 CKDRL, sygn. 7684
Członek Naczelny Komitet Warszawa ZSL 12-03-1956 28-12-1964 CKDRL, sygn. 7684
Członek Główny Sąd Partyjny Naczelny Komitet Warszawa ZSL 29-11-1964 20-01-1976 CKDRL, sygn. 7684
Wiceprzewodniczący Główny Sąd Partyjny Naczelny Komitet Warszawa ZSL 11-12-1964 4-04-1973 CKDRL, 7684
Członek Główna Komisja Rewizyjna Naczelny Komitet Warszawa ZSL 20-01-1976 15-12-1980 CKDRL, sygn. 7684