Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stefan
Nazwisko: Żmijko
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 01-11-1912
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W ZSL od 11.1949 r. W SL od 10.10.1945 r. Od 05.1946-09.1947 pełnomocnik i w okresie 17.09.1947-19.11.1948 r. sekretarz ZW SL w Szczecinie. Od 30.09.1948-26.11.1949 członek RN SL. Od 24.11.1948-11.1949 kierownik Wydziału Organizacyjnego NKW SL. Od 15.03-26.11.1949 r. członek Prezydium i Sekretariatu Generalnego NKW SL. W 1949 r. członek Sekretariatu Centralnej Komisji Jedności Ruchu Ludowego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W okresie 10.02.1940-01.06.1946 przesiedlony do ZSRR. Od 1943 r. członek ZPP. Od 10.06.1944-15.04.1945 r. sekretarz Obwodowego Zarządu ZPP w Wołogdzie. Od 15.04-29.06.1945 instruktor Obwodowego ZPP, a od 30.06.1945-10.05.1946 przewodniczący Zarządu Obwodowego ZPP w Wołogdzie. Od 29.01-10.05.1946 pełnomocnik do spraw ewakuacji i repatriacji ludności polskiej w Obwodzie Wołogda i Archangielsk. Od 16.06.1946-19.11.1948 członek WRN w Szczecinie i zastępca przewodniczącego Komisji Kontroli Społecznej. Od 26.03-11.1948 r. członek prezydium i sekretarz Wojewódzkiego Zarządu TUL i ChTPD w Szczecinie. Od 01.03.1951-1956 wicedyrektor Departamentu Państwowych Ośrodków Maszynowych i Spółdzielczości Produkcyjnej w Ministerstwie Rolnictwa. Od 1957-19.02.1960 dyrektor Biura Krajowej Rady Spółdzielczości Produkcyjnej. Od 21.11.1962-1972 przewodniczący PWRN w Białymstoku. Od 04.02.1947-04.08.1952 poseł na Sejm Ustawodawczy RP.

Źródła:  NKW PSL. Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 7334;  T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991;  Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta,  Warszawa 1989, s. 459-460;  S. Giza, Władze naczelne stronnictw ludowych (1861-1965), [w:] Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego Nr 7, Warszawa 1965, s. 386-448.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Rada Naczelna Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 29-11-1949 12-03-1956 Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (CKDRL), sygn. 7334
Członek Sekretariat Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 30-11-1949 1-03-1950 T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991, s. 273
Kierownik Wydział Organizacyjny Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 03-12-1949 28-02-1951 CKDRL, sygn. 7334
Członek Naczelny Komitet Warszawa ZSL 12-03-1956 4-04-1973 CKDRL, 7334
Zastępca Kierownika Wydział Ekonomiczno-Rolny Naczelny Komitet Warszawa ZSL 20-02-1960 21-11-1962 CKDRL, 7334
Członek PREZYDIUM WOJEWÓDZKI KOMITET Białystok ZSL 1962 1972 CKDRL, 7334
Wiceprezes WOJEWÓDZKI KOMITET Białystok ZSL 11-1962 1972 CKDRL, 7334