Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jacek Maria
Nazwisko: Majchrowski
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 13-01-1947
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prezydent Miasta Urząd Miasta Kraków 04-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 28.02.1975 pod nr. 40878 przez Wydz. VIII [od 01.01.1978 zmienił numer na XI] Dep. I MSW w Biurze „C” MSW w kategorii "zab.[ezpieczenie operacyjne]" i w SSE Dep. I MSW w kategorii S[egregator] M[ateriałów] W[stępnych] nr 8/653/75; po 01.01.1978 zmieniono nr SMW na 11/653/75 [8 i 11 oznaczały nr. wydziału w Dep. I MSW, który prowadził dany SMW]. 12.04.1984 materiały złożono do archiwum Dep. I MSW pod nr. J-8701, następnie akta zmikrofilmowano. Zapis pod pozycją 40878 z dziennika rejestracyjnego MSW; zapisy z dzienników koordynacyjnych MSW z roku 1982 - pozycje 2553 oraz 6048; zapis pod pozycją 8701 dziennika rejestracyjnego spraw archiwalnych Dep. I MSW; karta EO-4-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karty EO-4-A i E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Kraków; materiały arch. sygn. IPN BU 02110/3 (poprz. J-8701) oraz mkf. sygn. IPN BU 01593/151.
Figuruje w materiałach SOS kryp. "Wichrzyciele” dot. innych osób. Sprawę, założoną na pochodzących z Krakowa członków władz powstałej w 1981 organizacji pod nazwą Polski Związek Wspólnoty Narodowej, prowadził w latach 1982-1989 Wydział III-1/Wydz. III KWMO/WUSW w Krakowie. Akta sprawy złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Krakowie, a następnie zarchiwizowano pod nr. 17472/II oraz zmikrofilmowano. Materiały i mikrofilm o sygn. IPN Kr 010/12299.
W 1982 dwukrotnie sprawdzany w ewidencji operacyjnej Biura „C” MSW przez Wydz. IV KWMO Kraków; powód zapytania: "przed rozpracow.[aniem]". Zapisy z dzienników koordynacyjnych MSW z roku 1982: pozycje 2553 i 6048; SYSKIN.
Wg zapisu z 1988, został zatwierdzony do prac MOB [dostęp do informacji niejawnych]; zabezpieczono wyjazdy zagraniczne „do wszystkich państw kapitalistycznych oraz Albanii, Chin i Jugosławii” - akta GC 04764/87 (sygn. IPN Kr 040/23). Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta Mkr-2 z kartoteki osób dopuszczonych do MOB WUSW Kraków; akta sygn. IPN Kr 040/23 (GC 04764/87).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/206991 (EAKR 206 991).
Akta paszportowe. Akt paszportowych o sygn. arch. EAKA 1302 SO nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 97/08 zarządzenie z dnia 29.10.2010 dotyczące Jacka Majchrowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.