Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Paczkowski
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Data urodzenia: 01-10-1938
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria Dorota
Dodatkowe informacje:

Ppl/Wa-227/08/3, zarządzenie z dn. 24.04.2009 dot. Andrzeja Paczkowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Podteczka sprawy zagadnieniowej / Sprawa Obiektowa [SO] Jako podejrzany o współpracę z wywiadem izraelskim objęty sprawą krypt. „Skorpion” (nr 21276), prowadzoną od 12.08.1967 r. Przesłuchiwany w kwestii swoich kontaktów w czasie pobytu na stypendium we Francji w 1968 r. Wobec nie potwierdzenia zarzutów, oficer prowadzący sprawę wnioskował 24.10.1968 r. o zakończenie dochodzenia wobec niego. Całą sprawę zakończono 27.10.1969 r., a następnie złożono 14.11.1969 r. w archiwum Biura „C” MSW pod nr. 44252/II. Materiały zniszczono w 1989 r., zachowany został mikrofilm. IPN BU 0908/6 (12280/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w aktach sprawy krypt. „Turysta”, która została założona, aby ustalić osoby przekazujące informacje do „zagranicznych ośrodków dywersji politycznej” (Radio Wolna Europa i paryska „Kultura”), ujawnić osoby otrzymujące różnego rodzaju materiały zza granicy i wykryć kanały przerzutowe tych materiałów (efektem sprawy był „proces taterników”). Andrzej Paczkowski był przesłuchiwany w tej sprawie 1 i 4.08.1969 r., a po jej zakończeniu został zarejestrowany w kartotece ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW z adnotacją: „Wszedł w bezpośredni związek z ośrodkiem paryskiej «Kultury» i do roku 1969 zaangażowany był w organizowaniu wrogiej działalności p[rzeciw]ko Polsce”. Materiały sprawy złożone w archiwum Biura "C" pod nr. 46541/II, a następnie zmikrofilmowane pod nr. 11778/2. IPN BU 0204/23 (46541/II) – akta; IPN BU 01224/851 (11778/2) – mikrofilm.
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Wytypowany na kandydata na tajnego współpracownika, ponieważ jako pracownik Biblioteki Narodowej i prezes Polskiego Związku Alpinizmu posiadał liczne kontakty i znajomości. W trakcie przygotowania werbunku, funkcjonariusz prowadzący sprawę 31.03.1976 złożył wnioski o założenie podsłuchu telefonicznego (krypt. „Owca”) i poddanie obserwacji (pod krypt. „Sten”). Działania wobec Andrzeja Paczkowskiego przerwane przez Wydz. III KSMO, wznowił w lipcu 1978 Wydz. III-1. Podsłuch telefoniczny ponownie założono 10.08.1978 r. (krypt. „Kozica”). Próba werbunku został podjęta podczas spotkania 19.02.1979. Wobec stanowczej odmowy współpracy sprawa została zamknięta. IPN BU 00249/997 (12045/I-k), IPN BU 001121/1623 (12045/1).
Materiały ewidencyjne Odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z powodu kontaktów z osobami obserwowanymi przez SB: 17.03.1982 z osobą określoną krypt. „Abel", 28.07.1983 z osoba oznaczoną jako „Delta” i 17.01.1985 z osobą krypt. „Badacz”. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Poddany inwigilacji w ramach SOS krypt. „Alpinista” jako podejrzany o kontakty z byłymi działaczami "Solidarności" należącymi do organizacji "Pro Polonia" we Francji i w Szwajcarii, organizowanie przerzutu materiałów bezdebitowych i pieniędzy na działalność podziemnych struktur NSZZ "Solidarność". Materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW pod nr. 51919/II, zniszczono w styczniu 1990, zachował się mikrofilm. IPN BU 01222/1851 (9383/2).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty inwigilacją jako podejrzany o prowadzenie „nielegalnej propagandy politycznej” w środowisku naukowym i twórczym. Obserwowany przez Biuro "B" MSW pod krypt. "Bystry". Materiały zniszczone 15.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Paczkowski występuje w zachowanych meld. do SOR krypt. „Nauka”, które WUSW w Gdańsku kierował do Dep. III MSW. Sprawę zał. w związku z wykryciem przez Wydz. „W” WUSW w Gdańsku faktu wysyłania na adresy samodzielnych prac. naukowych wyższych uczelni Trójmiasta przesyłek z ulotką sygnowaną przez „Społeczny Komitet Nauki w Gdańsku”. Pismo dot. ingerencji władz PRL w wewn. życie uczelni wyższych. „Informacje uzyskane z Wydziału III SUSW w Warszawie świadczyły o tym, że Andrzej Paczkowski aktywnie uczestniczy w nielegalnym ruchu wydawniczym spełniając rolę recenzenta, organizatora tematycznych wydawnictw m.in. monografii >Solidarności< oraz prowadzi organizatorską działalność w ramach Społecznego Komitetu Nauki niemniej jednak uzyskane informacje nie potwierdziły powiązań Andrzeja Paczkowskiego ze środowiskiem naukowo – dydaktycznym wyższych uczelni Trójmiasta”. SB nie zdobyła dowodów na istnienie SKN w Gdańsku. Sprawę zakończono, a mat. złożono w Wydz. „C” WUSW – sygn. 19544/II. Akta o sygn. 19544/II zniszcz. w 1989 r.; wpis na podst. zapis. ewid. i akt o sygn. IPN BU 01232/39.
Akta paszportowe Z racji włączenia do spraw krypt. „Skorpion” i „Turysta” Wydział I Biura Śledczego MSW zastrzegł wyjazdy zagraniczne od 14.07.1969 do 7.10.1971 (zastrzeżenie zostało odnotowane w dzienniku rejestracyjnym MSW pod nr. 24543). Wyjazdy za granicę były ponadto zastrzegane od 10.11.1984 do 10.11.1986 r. i od 27.10.1987 do 28.12.1988 r. Nie otrzymał paszportu na wyjazd do Włoch w 1969, do Francji w 1984, do Włoch i ZSRS w 1985, do Francji, Austrii i ZSRS w 1986. IPN BU 908/3894 (EAGU 3894)