Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Albert
Nazwisko: Zalewski
Miejsce urodzenia: KOSÓW POLESKI
Data urodzenia: 27-09-1935
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Ulita


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] W związku z otrzymanymi informacjami, iż na terenie Międzyrzeca Podlaskiego istnieje "nielegalna" organizacja młodzieżowa, Wydział V WUBP w Lublinie w 1951 wystąpił do PUBP w Radzyniu Podlaskim o podjęcie przedsięwzięć operacyjnych mających na celu ujawnienie "wrogiej działalności". Albert Zalewski znalazł się w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa, jako podejrzany o członkostwo w "nielegalnej organizacji" p.n. "Związek Ewolucjonistów Wolności", która to organizacja miała zajmować się m.in. sporządzaniem i kolportażem wrogich wobec ustroju ulotek, uszkadzaniem linii telefonicznych, czy urządzaniem zasadzek na funkcjonariuszy MO i UB. Po likwidacji organizacji w 1952 materiały sprawy były wykorzystywane do operacyjnej kontroli jej członków do 1966, kiedy to zostały złożone do archiwum Wydziału "C" KWMO w Lublinie. IPN Lu 08/183/1-2 (O/197)
Akta śledcze Zatrzymany 13.07.1952 i tymczasowo aresztowany na mocy decyzji Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Lublinie za to, że od maja do 13 lipca 1952 był członkiem "nielegalnej organizacji" młodzieżowej na terenie szkoły średniej w Międzyrzecu Podlaskim p.n. "Związek Ewolucjonistów Wolności" występując pod ps. "Mewa". Prowadzone w sprawie śledztwo od 18.07.1952 zostało zakończone 04.10.1952 sporządzeniem aktu oskarżenia. Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie postanowieniem z 31.12.1952 umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952. Materiały sprawy o sygn. Śl-19807 przerejestrowano na 5148/III. IPN Lu 011/602 (5148/III)
Teczka Podręczna Wg wniosku o złożenie teczki materiałów dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej "Związek Ewolucjonistów Wolności" zachowanego w materiałach arch. o sygn. IPN Lu 08/183/1 wynika, iż wszystkie osoby operacyjnie kontrolowane w tej sprawie zostały ujęte do wykazu, który znajdował się w prowadzonej przez KPMO w Radzyniu Podlaskim teczce podręcznej krypt. "Rój". Teczka ta została zarejestrowana w KWMO w Lublinie pod nr 2849 dn. 08.03.1963 w celu rozpoznania "wrogiego elementu wywodzącego się ze środowiska inteligencji i młodzieży na terenie pow. radzyńskiego". W zachowanej teczce sprawy krypt. "Rój" brak jest jednak wspomnianego wykazu i informacji o nim oraz o osobie Alberta Zalewskiego. Jedynie znajduje się krótka charakterystyka organizacji "Związek Ewolucjonistów Wolności". IPN Lu 018/79 (113/IV)