Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Piotr
Nazwisko: Baniak
Miejsce urodzenia: Jasło
Data urodzenia: 21-06-1952
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Baniak 12.07.1983 został zarejestrowany pod nr Ks 5562 przez Wydział III KWMO w Krośnie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Klan" (nr rej. sprawy Ks 4952) z powodu podejrzeń o "antysocjalistyczną" działalność w ramach "nielegalnej" NSZZ "Solidarność". Sprawa prowadzona była w okresie od 13.09.1982 do 28.08.1984. Inwigilację Tadeusza Baniaka zakończono w związku z zaprzestaniem prowadzenia "wrogiej" działalności. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1029/II. Materiały o sygn. 1029/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.