Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Henryk
Nazwisko: Chrobak
Miejsce urodzenia: WASILKÓW
Data urodzenia: 26-10-1933
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Natalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Aresztowany przez Wydział III WUBP w Białymstoku jako "podejrzany o przynależność do bandy rabunkowej". Dn. 12.02.1952 sprawę z Wydziału III przesłano do Wydziału Śledczego. Zastosowany wobec ww. na mocy postanowienia WPR w Białymstoku z 11.02.1952 środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania kilkakrotnie przedłużano. Dn. 31.05.1952 sprawę przekazano do WPR w Białymstoku celem skierowania do sądu. Akta sprawy 20.06.1952 złożono do archiwum. Materiały KSL-10878 zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Zatrzymany 04.02.1952 przez WUBP w Katowicach i przekazany do WUBP w Białymstoku jako "członek nielegalnej organizacji młodzieżowej na terenie Wasilkowa »Ośrodek Mobilizacyjny Okręgu Wileńskiego AK«" (pseud. "Gloria", "Zośka"). Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia WPR w Białymstoku z 11.02.1952 i osadzony w więzieniu w Białymstoku. Wydział Śledczy po otrzymaniu sprawy z Wydziału III WUBP w Białymstoku do dalszego prowadzenia 12.02.1952 wszczął śledztwo, które zakończył 31.05.1952 sporządzeniem aktu oskarżenia i skierowaniem sprawy do sądu. IPN Bi 015/495, IPN Bi 015/513
Akta sądowe Akta sądowe dot. W. Chrobaka oskarżonego o to, że od jesieni 1949 do chwili zatrzymania (04.02.1952) na terenie Wasilkowa "usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego" w ten sposób, że należał do "nielegalnej organizacji harcerskiej »Złoty Orzeł«", następnie zaś włączył się do utworzonej "organizacji »Ośrodek Mobilizacyjny Okręgu Wileńskiego AK« oraz brał udział w zebraniach tych organizacji i zredagował ulotkę o treści antypaństwowej". Wyrokiem WSR w Białymstoku z 18.07.1952 został skazany na karę 4 lat więzienia oraz karę 2 lat utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, a także przepadek mienia (na mocy amnestii z 1952 złagodzono karę do 2 lat więzienia). Karę pozbawienia wolności dobywał w: więzieniu w Białymstoku, w Sosnowcu-Radocha, OPW Wesołej II oraz OPW w Jaworznie. Dn. 07.10.1953 warunkowo zwolniony na mocy postanowienia WSR w Białymstoku z 29.09.1953. IPN Bi 212/4758 (As-588)
Materiały operacyjne W materiałach zachowały się dwa protokoły z przesłuchań W. Chrobaka w charakterze świadka (z 17 i 18.04.1952). Wg protokołu zeznał, iż należał do "nielegalnej organizacji ZHP o starej ideologii", która miała "istnieć w konspiracji". IPN Bi 033/173