Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Olga
Nazwisko: Matysiak
Nazwisko rodowe: Pietrowicz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 23-11-1957
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Tatiana


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Maria Pietrowicz rejestrowana do sprawy 29.07.1982 dot. działalności w nielegalnej organizacji – Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. Materiały. o sygn. 11149/II zniszczono za protokołem nr 69 z 28.12.1989. Materiały o sygn. 11149/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta śledcze Maria Pietrowicz została objęta postępowaniem, podejrzana o „sporządzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw zawierających fałszywe informacje, mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL.” Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu z 05.08.1983 śledztwo wobec M. Pietrowicz umorzono na zasadzie przepisów amnestii z 21.07.1983. IPN Po 04/3515 (15029/III).
Akta tymczasowo-aresztowanego Maria Pietrowicz została tymczasowo aresztowana, podejrzana o to, że „w okresie od lutego 1982 r. do 26 lutego 1983 r. w Poznaniu i innych miejscowościach działając w warunkach przestępstwa ciągłego wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, sporządzała przy pomocy techniki powielaczowej, przechowywała i rozpowszechniała nielegalne wydawnictwa pt. »Solidarni« zawierające fałszywe wiadomości mogące spowodować poważne szkody interesom PRL poprzez wywołanie niepokojów publicznych lub rozruchów”. Areszt uchylono 26.07.1983. IPN Po 89/155 (59843).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Maria Pietrowicz została objęta KE w związku z propagowaniem wrogich poglądów i działalnością skierowaną przeciwko linii politycznej partii. Zakończono z powodu zaniechania wrogiej działalności. IPN Po 08/1647 (11704/II).