Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Edmund
Nazwisko: Srech
Miejsce urodzenia: Wronki
Data urodzenia: 16-11-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Andrzej Srech został objęty kontrolą operacyjną w związku z udziałem w dniach 14-15.02.1978 w nielegalnym zgromadzeniu w ramach „latającego uniwersytetu” o charakterze antysocjalistycznym. Sprawę zakończono z powodu zaprzestania prowadzenia wrogiej działalności. IPN Po 08/970 (10130/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Srech rejestrowany do sprawy 27.05.1983. Dnia 06.07.1982 SOS przekształcono w SOR. Sprawa dot. powołania TKZ NSZZ „Solidarność” przy AR. Zakończono z powodu zalegalizowania struktur „S”. Materiały o sygn. 12917/II zniszczono za prot. nr 69 z 28.12.1989. Materiały o sygn. 12917/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta śledcze Andrzej Srech został objęty postępowaniem dot. nielegalnej działalności polegającej na drukowaniu, przechowywaniu i rozpowszechnianiu na terenie Poznania wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, a ponadto wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. IPN Po 04/3504 (15016/III).
Akta tymczasowo-aresztowanego Andrzej Srech został tymczasowo aresztowany, podejrzany o to, że „w okresie co najmniej od grudnia 1982 r. do maja 1983 r. w Poznaniu w porozumieniu z innymi osobami brał udział w związku, którego istnienie i ustrój miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych w ten sposób, że w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów uczestniczył w gromadzeniu, przechowywaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych druków pod nazwą »Obserwator Wielkopolski«, »Biuletyn Łódzki« i innych, zawierających w treści fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL. IPN Po 89/190 (59874).
Akta sądowe Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowieniem z 13.10.1983 umorzył wobec Andrzeja Srecha postępowanie karne na podstawie przepisów o amnestii z 21.07.1983. IPN Po 6/16 (V. Ko. 244/83).
.