Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Aleksander
Nazwisko: Ogorzałek
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 06-08-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Krzysztof Ogorzałek, był kontrolowany operacyjnie w ramach KE. Został zarejestrowany 04.03.1982 pod nr KR 26084 przez Wydział V KWMO w Krakowie. Był Przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w MPK w Krakowie. Internowany w okresie 13.12.1981 do 02.06.1982. Kwestionariusz zakończono i materiały złożono 27.05.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 16083/II. Akta zniszczono w styczniu 1990. Materiały o sygn. 16083/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Występuje w materiałach operacyjnych krypt. „Klon” dotyczących stanu wojennego na terenie Krakowa – dokumentacja, wykazy osób i przeszukiwań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. Akta złożono 14.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod nr 15952/II. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanego Krzysztof Ogorzałek został zatrzymany i internowany 13.12.1981 decyzją nr 314 KWMO w Krakowie. Osadzony w Nowym Wiśniczu, a następnie Rzeszowie Załężu. Zwolniony z internowania na podstawie decyzji nr 129 KWMO w Krakowie z dnia 02.06.1982. IPN Kr 076/104 (16083/II)
Akta internowanego Akta internowanego w OO Rzeszów Załężę Krzysztofa Ogorzałka. W dniu 13.12.1981 internowany, przewieziony do ZK Nowy Wiśnicz. Od 29.12.1981 osadzony w OO Rzeszów Załęże. Zwolniony z internowania na podstawie decyzji KWMO w Krakowie z dnia 02.06.1982. IPN Rz 52/420
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ w okresie 05.01.1982-05.01.1984 wniesione przez Wydział V KWMO w Krakowie. Był Przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w MPK w Krakowie. IPN Kr 37/222659 (EAKR 222659)