Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marcin
Nazwisko: Rudnicki
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 29-07-1939
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta dochodzeniowo-śledcze Zajmował "niewłaściwą" postawę wobec Wydarzeń Marcowych 1968 w Warszawie. Skazany na karę grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń w Mońkach. Materiałów o sygn. DO-49831 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOS kryptonim "Czarny" z powodu wspierania osób prowadzących "wrogą" działalność polityczną i represjonowanych za tę działalność oraz za wspieranie rodzin osób prześladowanych. Rozpracowanie zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej. Materiały o sygn. 2010/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOS "Zegarmistrz" z powodu nielegalnej działalności w ramach podziemnych struktur "Solidarności" w regionie białostockim. Zajmował się organizowaniem pomocy osobom aresztowanym oraz tym, którzy niedawno wyszli z więzienia, brał udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek sygnowanych przez Konfederację Polski Niepodległej, szkalujących ustrój i władze PRL. Prowadził w Białymstoku zakład zegarmistrzowski, który "pełni rolę swoistej skrzynki informacyjnej, do której przynoszone są wydawnictwa bezdebitowe". Utrzymywał liczne kontakty z osobami duchownymi oraz podejrzewany był o to, że z ramienia podziemnego Zarządu Regionu "Solidarność" Białystok utrzymywał łączność z innymi regionami "Solidarności" w całym kraju. Rozpracowanie zakończono z powodu zaniechania "wrogiej" działalności. IPN Bi 012/539 (2971/II).
.