Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina
Nazwisko: Paliwoda
Nazwisko rodowe: Malinowska
Miejsce urodzenia: Załuskie Kościelne
Data urodzenia: 01-07-1948
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały dotyczące NSZZ „Solidarność” Region Białystok. Janina Paliwoda występuje w materiałach jako protokolant posiedzenia Prezydium Zarządu Regionu. IPN Bi 0037/186/1
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Region Białystok. Janina Paliwoda była inwigilowana w ramach ogólnopolskiej operacji „Lato-80” jako pracownik etatowy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Białymstoku w okresie: 10.08.1981-13.12.1981. Akta zachowały się w stanie szczątkowym, nie występuje w nich nazwisko Janiny Paliwody. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęta kontrolą operacyjną jako były etatowy pracownik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Białystok wykonująca prace biurowe w sekretariacie, protokołowanie posiedzeń oraz prace w komisji ds. pracowniczych. W związku z obowiązkami ww. „stykała się z pracownikami odpowiedzialnymi za poligrafię związku, z pomocą której wydawano materiały godzące w ustrój socjalistyczny i sojusze PRL”. Celem KE było ustalenie, czy w warunkach stanu wojennego Janina Paliwoda „nie usiłuje prowadzić zawieszonej działalności związkowej oraz neutralizowanie wszelkich negatywnych działań oraz dokumentowanie ewentualnych działań pod kątem wszczęcia postępowania procesowego”. IPN Bi 012/474 (2791/II)