Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-11-2020 13:22

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Cabała
Miejsce urodzenia: Przyszowa
Data urodzenia: 10-11-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zainteresowanie Operacyjne [ZO]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Początkowo zarejestrowany w ewidencji operacyjnej w kategorii Zainteresowanie Operacyjne (ZO), następnie (od 12.08.1985) jako osoba kontrolowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Podczas tworzenia „Solidarności” organizował strajk w KWK „Makoszowy”, a także nawiązał szereg kontaktów z działaczami KPN (Konfederacja Polski Niepodległej) oraz KOWzaP (Komitet Obrony Więzionych za Przekonania). Po wprowadzeniu stanu wojennego gromadził fundusze na pomoc rodzinom internowanych, rozpowszechniał bezdebitowe wydawnictwa. Sprawę zakończono 10.10.1988 z powodu zaprzestania „wrogiej działalności”. Akta zniszczono, materiały w postaci mikrofilmu złożono w archiwum pod sygnaturą 43053/2 dn. 4.11.1988. IPN Ka 0169/865 (mf 43053/2)
Materiały ewidencyjne Dn. 6 lutego oraz 30 kwietnia 1985 dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania. W wyniku pierwszego przeszukania zabezpieczono wydawnictwa „Solidarności” i KPN uznane przez władze PRL za nielegalne. Zarekwirowano 29 sztuk książek, broszur i fotografii. Ww. zatrzymano na 48 godz. oraz przeprowadzono rozmowę sondażową. Wypis na podstawie zapisów kartotecznych.