Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek
Nazwisko: Celej
Miejsce urodzenia: Garwolin
Data urodzenia: 14-02-1959
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach sprawy krypt. "Termity" założonej na Duszpasterstwo Akademickie w Lublinie prowadzone przez o. Ludwika Wiśniewskiego. Materiały sprawy zostały zniszczone za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. II/10612 zostały wybrakowane; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko 2 osobom, w tym przeciwko Leszkowi Celejowi, oskarżonemu z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1i 2 Dekreru o stanie wojennym z dn. 12.12.1981, tj. o to, że "w dniu 16 grudnia 1981 r. w Lublinie działając wspólnie, w celu rozpowszechniania, przewoził, a następnie rozdawał w miejscach publicznych ulotki zawierające w swej treści wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, a także zawierające fałszywe wiadomości , których rozpowszechnianie zmierzało do niepokoju publicznego". Dn. 16.12.1981 Leszek Celej został zatrzymany, a następnie objęty dozorem MO. Dn. 3.02.1982 za powyższe skazany przez WSG w Lublinie na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 5 tys. zł. IPN Lu 98/234 (SgW 10/82)
Zastrzeżenie wyjazdów Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) od 8.03.1982 do odwołania, wydane na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Lublinie na podst. art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 17.06.1959. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Zastrzeżenie wyjazdów Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) na okres od 12.08.1982 do 12.08.1984 wydane na wniosek Wydz. IV KWMO w Lublinie na podst. art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 17.06.1959. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Skorpion" ze względu na "kontynuowanie działalności antysocjalistycznej". Dn. 26.04.1985 dokonano przeszukania jego mieszkania, podczas którego "zakwestionowano sporą ilość literatury bezdebitowej". W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do wszystkich krajów świata od 12.08.1982 do 12.08.1984 wydane na wniosek Wydz. IV KWMO w Lublinie. Kontrolę zakończono dn. 22.05.1986, materiały zarchiwizowano do nr II/10879, a następnie zmikrofilmowano, akta zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989; zachował się mikrofilm. IPN Lu 0229/932 (MF 10879/2)