Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Tyborowski
Miejsce urodzenia: Boguszyce
Data urodzenia: 02-01-1926
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Ludwika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa prowadzone przez PUBP Łomża w okresie od 20.12.1946 do 22.02.1947 przeciwko Janowi Tyborowskiemu - zatrzymanemu w dn. 21.12.1946 pod zarzutem przynależności do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Sprawę formalnie wszczęto w dn. 3.02.1947, zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 22.02.1947. Jan Tyborowski został oskarżony o to, że od lipca 1946 do chwili zatrzymania na terenie gminy Szczepankowo (pow. Łomża) należał do NZW „wiedząc, że związek ten gromadzi środki walki orężnej celem zbrojnego wystąpienia przeciwko obecnemu ustrojowi”. Oskarżony również o nielegalne posiadanie broni w okresie od lipca do grudnia 1946 oraz dokonanie w sierpniu 1946 we wsi Podosie i Wypychy (pow. Łomża) zamachów na jednostki wojskowe. IPN Bi 07/825 (KSL- 4776, 1585/III).
Akta sprawy karnej prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku i Sąd Wojewódzki w Białymstoku w okresie od 28.12.1946 do 23.05.1956 przeciwko Janowi Tyborowskiemu oskarżonemu w dn. 22.02.1947 o przynależność do NZW, nielegalne posiadanie broni oraz udział w zamachach na jednostki wojskowe na terenie pow. Łomża. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 3.03.1947 skazany na karę 15 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dn. 23.05.1956 (na zasadzie ustawy o amnestii z dn. 27.04.1956) karę złagodzono do 7 lat więzienia z utratą praw na okres 1 roku i 6 miesięcy. Od chwili zatrzymania osadzony w więzieniach w Rawiczu i Nowogardzie. Zwolniony z więzienia w dn. 4.06.1956. IPN Bi 212/1470 (Sr 222/47).
Akta penitencjarne. Jan Tyborowski w okresie od 20.06.1947 do 16.08.1952 był osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu. W dn. 16.08.1952 przewieziony do więzienia w Nowogardzie. IPN Po 3/35, 3/38, 3/42, 3/44, 3/46, 3/48, 3/96.
Kwestionariusz osobowy na członka nielegalnej organizacji NZW krypt. „Łaba-Podhale" (bojówka PAS- „Zbycha”) opisany w Charakterystyce nr 50. Jan Tyborowski ps. „Błyskawica” był żołnierzem NZW w okresie od maja 1946 do 21.12.1946, posiadał nielegalnie broń. Zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP Łomża w dn. 21.12.1946. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 3.03.1947. Kwestionariusz został sporządzony w 1976 roku w Wydz. „C” KWMO w Białymstoku. IPN Bi 019/92/4.
.