Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Władysław
Nazwisko: Ruszkowski
Miejsce urodzenia: Sieradz
Data urodzenia: 01-02-1936
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

PPL/ŁD 267/14 - zarządzenie z dn. 6.06.2014 dot. Andrzeja Ruszkowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] SOR krypt. „Układ-1” (nr rej. 4761) była prowadzona od 1982 r. wobec działaczy NSZZ „Solidarność” z woj. sieradzkiego. A. Ruszkowskiego zarejestrowano do sprawy 14.02.1985 (nr rej. 6213). Był podejrzany o nielegalną działalność w ramach "międzyregionalnej, podziemnej struktury >S< skupiającej byłych członków >S< z terenu woj. kaliskiego, konińskiego i sieradzkiego", dostarczanie z Warszawy nielegalnych wydawnictw i ich kolportaż (m. in. biuletynu „Nasza Solidarność”). Sprawę zakończono 20.02.1986 ze względu na „zaprzestanie wrogiej działalności”. IPN Ld 055/564/J (1030/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS krypt. „Redakcja” (nr rej. 6813) była prowadzona od 17.12.1985 wobec osób wchodzących w skład kolegium redakcyjnego informatora turystycznego „Na sieradzkich szlakach" wydawanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) w Sieradzu. A. Ruszkowskiego, jako prezesa Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Sieradzu, zarejestrowano do sprawy 06.05.1986 pod nr 7070. Podejrzewany był o zamiar głoszenia treści zawierających krytykę ustroju i władz PRL na łamach pisma. Sprawę zakończono 12.12.1986 nie stwierdzając „wrogiej działalności”. IPN Ld 055/601 (1088/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] A. Ruszkowski, jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność”, został zarejestrowany w ramach KE krypt. „Szlak” (nr rej. 7439). KE prowadzono w okresie od 19.12.1986 do 20.12.1988, nie stwierdzając nielegalnej działalności. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1233/II. Zniszczono w jednostce wytwórczej za prot. brakowania DB-027/90 z dn. 26.01.1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie nr Z-0554/86 wniesione na wyjazdy do krajów kapitalistycznych i krajów socjalistycznych na okres 17.07.1986-17.07.1988. Anulowane 22.08.1988. IPN Ld 534/27597 (EASI 27597).
.