Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Stanisław
Nazwisko: Marzecki
Miejsce urodzenia: Nowogródek
Data urodzenia: 23-09-1930
Imię ojca: Michał
Imię matki: Rufina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa ws. T. Marzeckiego, podejrzanego o to, że w 1951 współpracował z niepodległościową organizacją młodzieżową „Szczerb”. Wziął udział w zebraniu tej organizacji i otrzymał 250 ulotek „o treści antypaństwowej”, które następnie miał rozrzucić na terenie Malborka. 23.01.1954 zatrzymany i aresztowany, 18.02.1954 osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Gdańsku. Śledztwo prowadzono pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (akta Pr. II-20/54 wyłączono ze sprawy Pr. II-119/53). Akt oskarżenia sporządzono 26.03.1954. Materiały archiwalne złożone do archiwum pod sygn. 4360/III zniszczono za protokołem brakowania 1/88. Akt o sygn. 4360/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa w sprawie organizacji młodzieżowej „Szczerb” działającej na terenie województwa gdańskiego oraz Bydgoszczy i Lublina. Wydawali oni gazetkę „Szczerb”, a także kolportowali ulotki zaczynające się od słów „Nie niszcz, podaj dalej”. T. Marzecki figuruje w aktach jako kuzyn jednego z głównych oskarżonych mieszkający z nim w jednym mieszkaniu w Gdańsku. Akta złożono do archiwum do nr 1892/III. Wykonano również kopię w postaci mikrofilmu. IPN Gd 013/45 (1892/III), IPN Gd 0120/89-90 (1892/3 mkf).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr. 39/54) z 08.04.1954 skazany na 1 rok więzienia, utratę praw obywatelskich przez 1 rok i przepadek mienia za udział w działalności niepodległościowej organizacji młodzieżowej „Szczerb”. Orzeczoną karę darowano w całości na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952. Akt brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy karnej (Sr. 28/54) przeciwko członkom niepodległościowej organizacji młodzieżowej „Szczerb”. T. Marzecki figuruje w aktach jako kuzyn jednego z głównych oskarżonych. 16.02.1954 został przesłuchany w WUBP w Gdańsku. IPN Gd 146/139 t. 1.
Akta sprawy karnej (Sr. 32/54) przeciwko członkom niepodległościowej organizacji młodzieżowej „Szczerb”. T. Marzecki figuruje w aktach jako kuzyn jednego z głównych oskarżonych. IPN Gd 284/667
Meldunki i raporty WUBP dotyczące nielegalnych organizacji młodzieżowych o charakterze niepodległościowym. W aktach znajduje się charakterystyka organizacji "Szczerb" sporządzona 09.01.1954 w Dep. III MBP. Tadeusz Marzecki figuruje w tej charakterystyce jako jeden z działaczy ww. organizacji, zwerbowany do niej przez swojego kuzyna, który był jednym z jej przywódców i twórców. IPN BU 0296/7 t. 2.
Zbiór fotografii m.in. osób, których sprawy rozpatrywał Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. Akta zawierają fotografię Tadeusza Marzeckiego wykonaną w WUBP w Gdańsku w 1954. IPN Gd 05/177 t. 1/2.
Akta paszportowe Tadeusza Marzeckiego z lat 1973-1989. W aktach znajduje się notatka służbowa Wydziału Paszportów i Dowodów Osobistych KWMO w Gdańsku z 30.03.1973 informująca, że ww. skazany został wyrokiem WSR w Gdańsku z 8.04.1954 na 1 rok więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 1 rok i przepadek mienia za przynależność do nielegalnej organizacji „Szczerb”. Na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952 karę więzienia w całości darowano, a pozostałe kary utrzymano w mocy. IPN Gd 645/36979 (EAGD 36979).